Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

19. OKTOBER 2016
ERITREA

Det settes mer søkelys på forfølgelsen av Jehovas vitner i Eritrea enn noen gang

Det settes mer søkelys på forfølgelsen av Jehovas vitner i Eritrea enn noen gang

Av alle land i verden er Eritrea det landet som forfølger Jehovas vitner mest intenst. Etter at Eritrea fikk selvstendighet i 1993, har myndighetene konsekvent fengslet, torturert og utestengt Jehovas vitner. De blir forfulgt fordi de er politisk nøytrale og nekter å gripe til våpen mot sine medmennesker.

For tiden er det 54 Jehovas vitner som sitter fengslet i Eritrea. Tre av dem har vært i fengsel siden 1994 fordi de nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner. I løpet av de 22 siste årene er det bare ett Jehovas vitne som har blitt fengslet på grunnlag av formell tiltale og dom.

Økende bekymring verden over

Helt siden forfølgelsen begynte, har menneskerettsorganisasjoner og offentlige instanser fordømt det Jehovas vitner i Eritrea utsettes for. Men i den senere tid har FNs kommisjon for utredning av menneskerettigheter i Eritrea (COIE) satt mer internasjonalt søkelys på Jehovas vitners vanskelige situasjon enn noen gang. I COIEs første rapport til FNs menneskerettsråd, datert juni 2015, var det en egen del som omhandlet diskrimineringen og den grusomme behandlingen av Jehovas vitner.

Den 21. juni 2016 la COIE fram sin andre detaljerte rapport for FNs menneskerettsråd. COIE oppfordret Eritrea til å «respektere religions- og trosfriheten» og til å «gjøre slutt på den vilkårlige fengslingen og varetektsfengslingen av personer på bakgrunn av trosoppfatning, særlig medlemmer av bestemte religiøse grupper, for eksempel Jehovas vitner, ... og straks og betingelsesløst løslate alle dem som er ulovlig og vilkårlig fengslet».

COIE kom fram til at Eritreas «forfølgelse på både religiøst og etnisk grunnlag» er i strid med internasjonal lov og utgjør en «forbrytelse mot menneskeheten». Det internasjonale samfunn betrakter denne forfølgelsen som et av de alvorligste brudd på menneskerettighetene. COIE vil legge fram en muntlig rapport for FNs generalforsamling den 27. oktober 2016.

Vil Eritrea gjøre slutt på den urettferdige behandlingen av Jehovas vitner?

Jehovas vitners internasjonale samfunn er svært bekymret for sine trosfeller i Eritrea. De appellerer innstendig til myndighetene i Eritrea om at de må gjøre slutt på forfølgelsen av disse oppriktige kristne og la dem benytte sine grunnleggende og verdifulle rettigheter.