Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

7. JUNI 2017
EGYPT

‘Jeg lengter etter å se det urettferdige forbudet bli opphevet’

‘Jeg lengter etter å se det urettferdige forbudet bli opphevet’

Ehab Samir er en 52 år gammel mann fra Egypt som er et av Jehovas vitner. Myndighetene i Egypt har lagt restriksjoner på Jehovas vitners religionsutøvelse, og Ehab Samir forteller at myndighetene behandler de fleste av vitnene «som om de var kriminelle». Han syntes derfor det var oppmuntrende å lese en nettartikkel som omtalte forholdene slik de faktisk er.

Artikkelen, som heter «Dr. Riham Atef skriver: Jehovas vitner», ble publisert den 19. august 2016 av den egyptiske nettavisen Shbab Misr. Riham Atef, som er journalist og underviser ved Kairo universitet, skrev om de utbredte misforståelsene rundt Jehovas vitner i Egypt. Hun kjenner flere Jehovas vitner og har gjort mange undersøkelser om dem. Hun skrev: «Jeg er overbevist om at de er hensynsfulle og respekterer andres tro.»

«De fremmer kjærlighet og fred»

Riham Atefs artikkel var rettet til «dem som ikke vet noe om Jehovas vitner, og dem som hater Jehovas vitner fordi de har fått unøyaktig informasjon om dem». Artikkelen hennes oppsummerte noen av de viktigste trosoppfatningene til Jehovas vitner, og hun nevnte at «det finnes mye informasjon på nettstedet deres, www.jw.org».

Etter at Riham Atef hadde foretatt en objektiv vurdering av Jehovas vitner, så hun at det hun hadde kommet fram til, sto i sterk kontrast til det vanlige synet på vitnene i Egypt. Hun skrev: «De er forbudt, men jeg forstår ikke hvorfor. De er politisk nøytrale. ... De fremmer kjærlighet og fred.» Hun resonnerte slik med leserne sine: «Er dette gode grunner til å forby dem? Eller er de blitt forbudt fordi deres bibelske lære er annerledes enn kirkens lære?»

‘Jeg lengter etter å se forbudet bli opphevet’

Ehab Samir ble så glad for artikkelen om vitnene at han skrev et takkebrev til redaktøren. Han sa: «Jeg har lest mange artikler om Jehovas vitner i mediene [i Egypt], men få av dem har omtalt vitnene positivt. Så jeg vil rose Riham Atef for hennes mot og ærlighet.» Nettavisen publiserte takkebrevet hans den 11. desember 2016.

I takkebrevet sitt skrev Ehab Samir at han var skuffet over den urettferdige behandlingen vitnene blir utsatt for, og at en av grunnene til denne behandlingen er de falske historiene som kommer fra kirkens prester. Han skrev at disse krenkende historiene har vært årsaken til den dårlige behandlingen han personlig har vært utsatt for. Han skrev også: «Den beste måten å bli kjent med en person på er å snakke med ham. Så jeg vil gjerne takke Riham Atef for det hun skrev.»

Ehab Samir avsluttet brevet på denne inderlige måten: «Jeg lengter etter å se det urettferdige forbudet mot Jehovas vitner bli opphevet så vi fritt kan utøve vår tro her i landet.»

Vil Jehovas vitner få religionsfrihet?

For flere tiår siden kunne Jehovas vitner fritt utøve sin tro i Egypt, og de var registrert som et trossamfunn. Men i 1960 ble de fratatt sin juridiske status, og de ble nektet mange religiøse rettigheter og andre grunnleggende rettigheter som andre kristne trossamfunn i Egypt hadde.

Siden den gang har Jehovas vitner i Egypt fortsatt å vise at de er pålitelige medlemmer av samfunnet, mennesker som «fremmer kjærlighet og fred» på alle områder, slik Riham Atef sa. Mange er enige med Ehab Samir og ønsker at Jehovas vitner skal få tilbake sine grunnleggende rettigheter og igjen kunne ha religionsfrihet i Egypt.