Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

11. JUNI 2015
ASERBAJDSJAN

Jehovas vitner krever slutt på den ulovlige varetektsfengslingen i Aserbajdsjan

Jehovas vitner krever slutt på den ulovlige varetektsfengslingen i Aserbajdsjan

Jehovas vitner ber internasjonale myndigheter om å protestere mot den ulovlige varetektsfengslingen av Irina Zakharchenko og Valida Jabrayilova. De to kvinnene har vært i fengsel siden 17. februar 2015, da distriktsdomstolen i Sabail dømte dem til tre måneder i varetekt for angivelig å ha distribuert religiøs litteratur ulovlig. Retten forlenget nylig varetektsfengslingen med to måneder.

Irina Zakharchenko og Valida Jabrayilova

Fredelige kvinner behandles som farlige kriminelle

Den 5. desember 2014 snakket Irina og Valida med beboerne i et boligkompleks i Baku om sin bibelske tro da politiet stoppet dem. Politiet lot kvinnene gå etter noen timer, men etterforskerne innkalte dem gang på gang til forhør. Den 17. februar 2015 tok agenter fra departementet for nasjonal sikkerhet dem uventet med til et lukket rettsmøte, hvor de ble tiltalt for straffbare handlinger. For å forsvare varetektsfengslingen påstod dommeren at de var en «trussel mot offentligheten». Departementet for nasjonal sikkerhet fengslet kvinnene umiddelbart i sitt hovedkontor, vist på bildet ovenfor.

Siden da har myndighetene ransaket hjemmene deres grundig og beslaglagt religiøs litteratur, personlige notatbøker, en laptop og en mobiltelefon. Retten har avvist alle anker på vegne av kvinnene og nekter å innvilge husarrest istedenfor varetektsfengsling.

Stor bekymring for deres helsetilstand

Advokater, familie og venner er bekymret for de to kvinnenes helsetilstand, som de mener forverres. Irina er 55 år gammel. Legene har vurdert henne som 80 prosent ufør på grunn av alvorlig revmatisme og en tidligere skade i det høyre benet.

De er spesielt bekymret for kvinnenes psykiske helse. Det er bare advokatene som får lov til å besøke dem. Slektninger får lov til å sende nødvendige ting som klær, medisiner og såpe bare én gang i måneden. For å gi dem trøst har familien prøvd å skaffe dem en bibel, men departementet for nasjonal sikkerhet har ikke gitt tillatelse til dette.

Kommer Aserbajdsjan til å vise religiøs toleranse?

Som et ledd i etterforskningen av Irina og Valida har departementet for nasjonal sikkerhet innkalt minst 20 andre Jehovas vitner til forhør og ransaket minst 10 hjem. I tillegg har myndighetspersoner som representerer departementet for nasjonal sikkerhet, sammen med politiet og agenter fra den nasjonale komiteen for arbeid med religiøse organisasjoner ransaket det forsamlingslokalet der kvinnene går på møter.

Siden myndighetene i Aserbajdsjan ikke har gitt kvinnene noen annen mulighet, har Jehovas vitner henvendt seg til kontoret for FNs høykommissær for menneskerettigheter og kontaktet en rekke internasjonale organisasjoner for å sette søkelyset på Aserbajdsjans ulovlige varetektsfengsling og behandling av Irina og Valida. Aserbajdsjan har forpliktet seg internasjonalt til å forsvare menneskerettighetene og grunnleggende friheter og hevder å være et land med religiøs toleranse.

Jehovas vitner ber myndighetene i Aserbajdsjan om å respektere menneskerettighetene, som de har forpliktet seg til, og la Jehovas vitner få praktisere sin religion i fred. De anmoder myndighetene i Aserbajdsjan om å løslate disse uskyldige kvinnene umiddelbart.