Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

23. MARS 2015
ASERBAJDSJAN

Økende religiøs intoleranse i Aserbajdsjan

Økende religiøs intoleranse i Aserbajdsjan

Det blir stadig mer religiøs intoleranse i Aserbajdsjan. Politiet ilegger Jehovas vitner store bøter og kaster dem i fengsel. Myndighetene straffeforfølger vitnene fordi de holder møter og snakker med andre om det de tror på.

Religiøs virksomhet kriminaliseres

Den 5. desember 2014 snakket to Jehovas vitner med beboerne i en boligblokk i Baku om sin tro. De to vitnene var Irina Zakharchenko, en 55 år gammel enke som har en funksjonshemning, og den 38 år gamle Valida Jabrayilova, som tar seg av sin pleietrengende mor. De tilbød beboerne en gratis brosjyre, Undervis barna dine. Brosjyren er laget for å hjelpe foreldre til å lære barna sine fortellinger fra Bibelen. *

En politietterforsker anmeldte dem for å distribuere bibelsk litteratur uten «nødvendig tillatelse». Mer konkret ble de to kvinnene anklaget for å ha begått en forbrytelse som en organisert gruppe, noe som innebærer kraftige bøter på mellom 7000 og 9000 manat (mellom 53 000 og 68 000 kroner) * eller to til fem års fengsel.

I løpet av etterforskningen ble kvinnene gjentatte ganger innkalt til avhør av politietterforskeren og departementet for nasjonal sikkerhet. Da kvinnene den 17. februar 2015 møtte opp til et avhør de var blitt innkalt til av departementet, viste det seg at det de i virkeligheten var innkalt til, var et lukket rettsmøte ved distriktsdomstolen i Sabail i Baku.

Etter at politietterforskeren hadde lagt fram tiltalen, la han også fram begjæring om varetektsfengsling av kvinnene. Han mente det var sannsynlig at de ville gjenta handlingen og så rømme for å slippe unna videre etterforskning. Kvinnenes advokat protesterte og hevdet at omstendighetene og det at kvinnene hadde samarbeidet med myndighetene, gjorde at varetektsfengsling ikke kunne forsvares. Selv om dommeren tok til etterretning at kvinnene ikke var tidligere domfelt, beskrev han det de gjorde, som en «trussel mot offentligheten» og tok til følge etterforskerens begjæring om tre måneders varetekt i det fengselet som blir drevet av det hemmelige politi.

Kvinnenes advokat anket avgjørelsen. Den 26. februar 2015 satte politiet håndjern på kvinnene og fraktet dem i en bil med sotede vinduer fra fengselet til ankedomstolen i Baku. I den lukkede høringen som fulgte, la verken påtalemyndigheten eller noen andre fram beviser for at det var nødvendig med varetekt. Likevel avviste domstolen ankene, og Zakharchenko og Jabrayilova ble sendt tilbake til fengselet.

Den 6. mars 2015 fikk to grupper fra departementet for nasjonal sikkerhet tillatelse av retten til å foreta husransakelse hjemme hos Zakharchenko og Jabrayilova. De beslagla religiøs litteratur, personlige notater, en datamaskin og en mobiltelefon. Den 10. mars 2015 hadde departementet for nasjonal sikkerhet, den nasjonale komiteen for arbeid med religiøse organisasjoner og politiet fått tillatelse av retten til å ransake Rikets sal (et møtelokale) og hjemmet til en av menighetens eldste. I tillegg innkalte departementet en rekke Jehovas vitner i Baku til avhør i denne saken.

Som en reaksjon på fengslingen av Zakharchenko og Jabrayilova har Jehovas vitner skrevet et brev til FNs spesialrapportør for religions- og livssynsfrihet og FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling og bedt dem om å gripe inn. En lokal advokat forbereder en begjæring om å få omgjort varetektsfengslingen til husarrest.

Store bøter og fengselsstraffer for å delta i religiøs virksomhet

I Gandsja har myndighetene ilagt dem som er på Jehovas vitners møter, store bøter og arrestert noen av dem. Bøtene har ligget på mellom 1500 og 2000 manat (mellom 11 000 og 15 000 kroner).

I oktober 2014 ble tre Jehovas vitner i Gandsja og dessuten en mann som hadde vært på møtene deres, dømt til fengsel fordi de ikke hadde betalt de bøtene de hadde fått for å komme sammen på møter. Selv om de delvis hadde betalt bøtene, fikk de fengselsstraffer på mellom 3 og 20 dager.

Mannen som hadde vært på møtene hos vitnene, sa: «For meg er 1500 manat mye penger. ... Min første reaksjon var å la være å betale boten, for jeg mener at jeg er uskyldig.» To mannlige Jehovas vitner mente også at straffen var urettferdig, og sa at myndighetene behandlet dem som forbrytere.

Det tredje vitnet som ble satt i fengsel, en kvinne, sa: «Ingen tok hensyn til at familien min har det veldig vanskelig økonomisk, at jeg tar meg av min syke mor, som ikke klarer seg på egen hånd, og at jeg frivillig hadde begynt å betale ned på boten.»

Alle fire har nå sonet fengselsstraffen sin, men retten forlanger fortsatt at de betaler den boten de er blitt ilagt. Hvis de ikke betaler innen den fristen retten har satt, kan de bli fengslet på nytt.

Kommer Aserbajdsjan til å forsvare rettferdigheten?

Myndighetspersoner i Aserbajdsjan har brukt forskjellige metoder for å hindre Jehovas vitners religiøse virksomhet. For tiden er det 19 klager som gjelder den urettferdigheten Jehovas vitner blir utsatt for i Aserbajdsjan, som venter på å bli behandlet av Den europeiske menneskerettighetsdomstol. I mellomtiden håper vitnene at myndighetene i Aserbajdsjan vil rette opp den urettferdigheten som Zakharchenko og Jabrayilova blir utsatt for ved at de blir holdt i varetekt. Ved å rette opp dette og annen religiøs intoleranse kan Aserbajdsjan vise respekt for sine innbyggere og sin grunnlov og opprettholde grunnleggende menneskerettigheter.

^ avsn. 4 Den 11. august 2014 gav den nasjonale komiteen for arbeid med religiøse organisasjoner i Aserbajdsjan tillatelse til at denne brosjyren, utgitt av Jehovas vitner, kunne importeres.

^ avsn. 5 Pr. august 2014 var gjennomsnittsinntekten i Aserbajdsjan 440 manat (3300 kroner).