Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

7. MARS 2016
ASERBAJDSJAN

Irina Zakharchenko og Valida Jabrayilova anker domfellelsene

Irina Zakharchenko og Valida Jabrayilova anker domfellelsene

Den 9. mars 2016 vil ankedomstolen i Baku behandle Irina Zakharchenkos og Valida Jabrayilovas klagesak, som dreier seg om at de er urettmessig dømt for å ha distribuert religiøse publikasjoner. De ber om frikjennelse, dekning av saksomkostninger og kompensasjon for at rettighetene deres ble brutt mens de satt fengslet i nesten ett år.

Før rettssaken kom FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling med en forpliktende uttalelse som fastslo at myndighetene i Aserbajdsjan hadde krenket Irinas og Validas rettigheter, og at de hadde krav på oppreisning. I dommen av 28. januar 2016 ignorerte retten denne avgjørelsen og dømte dem skyldig.