Tilgjengelighetsinnstilling

Search

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

ASERBAJDSJAN

Aserbajdsjan – overblikk

Aserbajdsjan – overblikk

Jehovas vitner * ble registrert i Baku for første gang i 1999 og ble registrert på nytt i 2002. I årene etter hadde Jehovas vitner en viss religionsfrihet, men var under streng overvåkning av myndighetene, noe som innebar politirazziaer under religiøse møter og sensur av litteratur. Etter noen endringer i loven om religion avslo myndighetene * søknaden om gjenregistrering i 2010 av formelle årsaker. Dermed stod Jehovas vitners religiøse forening i Baku uten full juridisk status.

Jehovas vitner opplever mer trakassering og redusert frihet på grunn av regjeringens økende kontroll av religiøs virksomhet. Politiet har ransaket hjemmene til noen Jehovas vitner og beslaglagt personlige eiendeler, deriblant bibler. De har også arrestert og anmeldt noen Jehovas vitner for å ha snakket om troen sin med andre, noe som har ført til store bøter og fengselsstraffer. I byer der Jehovas vitner ikke har klart å bli registrert, anser myndighetene den religiøse virksomheten deres for ulovlig. De hindrer, anholder og bøtelegger dem.

Siden det ikke finnes noen ordning for siviltjeneste, blir mannlige Jehovas vitner trakassert og straffeforfulgt fordi de nekter militærtjeneste. De kontinuerlige bruddene på religionsfriheten, inkludert sensuren av religiøs litteratur, strider mot Aserbajdsjans forpliktelser overfor Europarådet. Som svar på de utallige bruddene på religionsfriheten klaget Jehovas vitner Aserbajdsjan inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol i 19 saker mellom 2007 og 2014.

^ avsn. 2 Jehovas vitners religiøse forening i Aserbajdsjan

^ avsn. 2 Den nasjonale komiteen for arbeid med religiøse organisasjoner