Jehovas vitner ble registrert i Baku for første gang i 1999 og ble registrert på nytt i 2002. * I de etterfølgende årene hadde Jehovas vitner en viss religionsfrihet, men var under streng overvåkning av myndighetene, noe som innebar politirazziaer under religiøse møter og sensur av litteratur.

Men religionsfriheten til Jehovas vitner i Aserbajdsjan ble innskrenket etter at den nasjonale komiteen for arbeid med religiøse organisasjoner vedtok en endring i religionsloven. I 2010 avslo komiteen av formelle årsaker Jehovas vitners søknad om gjenregistrering. Dermed sto Jehovas vitners religiøse forening i Baku uten full juridisk status. Jehovas vitner har også forsøkt å bli registrert i andre byer i Aserbajdsjan, men uten å lykkes.

Jehovas vitner opplever fortsatt trakassering og redusert frihet. Politiet har ransaket hjemmene til noen Jehovas vitner og beslaglagt personlige eiendeler, deriblant bibler. De har også arrestert og anmeldt noen Jehovas vitner for å ha snakket om troen sin med andre, noe som har ført til store bøter og fengselsstraffer. Uten registrering blir Jehovas vitners religiøse virksomhet ansett for å være ulovlig. Derfor blir de hindret, anholdt og bøtelagt.

Siden november 2015 har den nasjonale komiteen for arbeid med religiøse organisasjoner riktignok ikke nektet Jehovas vitner å importere nye publikasjoner. Men de kontinuerlige bruddene på religionsfriheten strider mot Aserbajdsjans forpliktelser overfor Europarådet. Og myndighetene har ikke sørget for noen ordning for siviltjeneste. Derfor blir mannlige Jehovas vitner noen ganger trakassert og straffeforfulgt fordi de nekter militærtjeneste.

De siste ti årene har Jehovas vitner i Aserbajdsjan forsøkt å få større religionsfrihet ved å klage 22 saker inn for Den europeiske menneskerettsdomstol og sende 4 klager til FNs menneskerettskomité. Representanter for Jehovas vitner har møter med myndighetene i Aserbajdsjan for å prøve å finne en løsning på disse bruddene på religionsfriheten.

^ avsn. 2 Registrert som Jehovas vitners religiøse forening i Aserbajdsjan