Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

11. DESEMBER 2015
ASERBAJDSJAN

Rashad Niftaliyev bøtelagt og fengslet for å ha vært på religiøse møter

Rashad Niftaliyev bøtelagt og fengslet for å ha vært på religiøse møter

For andre gang på 14 måneder blir Rashad Niftaliyev, et Jehovas vitne, satt i fengsel fordi han ikke klarer å betale bøtene han har blitt ilagt for å ha vært på religiøse møter. Den 19. november 2015 dømte en domstol i Gandsja i Aserbajdsjan Rashad til 25 dagers varetektsfengsling fordi han ikke hadde betalt alle bøtene han er ilagt for å ha «organisert og ledet religiøse møter».

Rashads bøter er nå på totalt 9450 manat (ca. 53 000 kroner). Selv om han mener at bøtene er urettmessige, har han betalt små avdrag etter begrenset evne.

Straffet for å gå på møte

Grunnen til at Rashad nå ble varetektsfengslet, var en politirazzia 14. november 2015 på et religiøst møte i Gandsja, Aserbajdsjans nest største by. Politiet stoppet møtet og tok med seg 27 personer til Kapaz politistasjon i Gandsja. Der tiltalte politiet 12 av dem, deriblant Rashad, for å ha brutt lover om religiøse møter. * I de lukkede avhørene mellom 18. og 25. november ila Kapaz distriktsdomstol i Gandsja 9 personer bøter på 2000 manat (ca. 11 000 kroner) hver for å ha vært på et «religiøst møte som ble holdt uten tillatelse».

Den 19. november innkalte lensmannskontoret Rashad for å avhøre ham om hvorfor han var så treg med å betale de fem bøtene han er ilagt de siste fem årene. Rashad forklarte at han hadde betalt så mye han kunne, men at det er vanskelig på grunn av lav inntekt og at hans syke mor trenger hjelp. Men lensmannen sendte saken til retten. Etter avhøret sendte domstolen Rashad umiddelbart i fengsel. I tillegg bøtela retten ham også for å ha vært på det religiøse møtet 14. november, noe som øker gjelden hans og gjør saken enda verre.

Møter avbrytes

Politirazziaen mot Jehovas vitners møte 14. november var den åttende i Gandsja siden 2010. * Politirazziaene følger generelt samme mønster: Jehovas vitner møtes fredelig som en liten gruppe i et privat hjem. Politiet tar seg inn uten en ransakingsordre eller rettsavgjørelse, og de identifiserer seg ikke skikkelig og forteller ikke hvorfor de kommer. De stopper møtet, beslaglegger bibler og religiøs litteratur, tar videoopptak og fornærmer og truer ofrene verbalt.

Politiet tar med alle som er til stede, også barn og eldre, til politistasjonen. De blir avhørt senere samme dag, men noen ganger får de mulighet til å kontakte en advokat og får noen dager på å forberede seg. Flere ganger har lokale medier publisert arrestasjonene og vist bilder på tv av Jehovas vitner som venter inne på politistasjonen.

Registrering kreves, men nektes konsekvent

Jehovas vitner i Gandsja innvilges ikke juridisk registrering, og derfor sier myndighetene at de religiøse møtene deres er ulovlige. Kapaz distriktsdomstol i Gandsja brukte denne argumentasjonen da den bøtela dem som overvar møtet 14. november, og sa: «Jehovas vitner har ikke fått offisiell tillatelse fra relevante myndigheter til å operere i byen Gandsja.» *

Stikk i strid med den avgjørelsen finnes det ingen lov i Aserbajdsjan som krever offisiell tillatelse til å ha religiøse møter. Artikkel 21 i loven om religionsfrihet sier: «Religiøse handlinger, ... ritualer og seremonier skal fritt kunne foregå i forsamlingslokaler ... i tillegg til innbyggernes leiligheter og hus.»

Jehovas vitner er registrert i hovedstaden, Baku, og har søkt mange ganger om registrering i Gandsja siden 2010. Men den nasjonale komiteen for arbeid med religiøse organisasjoner har avvist søknadene på grunn av tekniske feil eller ikke svart i det hele tatt. Jehovas vitners siste søknad i Gandsja, innsendt 10. november 2015, er fortsatt under behandling.

Jehovas vitner kjemper for religionsfrihet

Jehovas vitner prøver å møte myndighetspersoner i Aserbajdsjan for å bli registrert og for at deres menneskerettigheter skal respekteres. Men på grunn av urettferdigheten har Jehovas vitner i Aserbajdsjan 21 klager til behandling i Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Alle sakene handler om at myndighetene har brutt Jehovas vitners rett til å praktisere troen sin.

Jehovas vitner ber myndighetene i Aserbajdsjan om å gi dem de rettighetene som nasjonens lover garanterer alle innbyggerne, deriblant religionsfrihet, og om å slutte å straffe oppriktige troende som Rashad.

^ avsn. 5 De ble tiltalt for å ha brutt artikkel 299.0.2 i straffeloven, som forbyr det å «organisere og holde religiøse møter, gateparader og andre religiøse seremonier» uten godkjennelse fra lokale myndigheter.

^ avsn. 8 Det har også vært razziaer i Lankaran, Lokbatan, Mingachevir, Shamkir og Zagatala.

^ avsn. 11 Myndighetene støtter seg til artikkel 12 i loven om religionsfrihet, som sier: «En religiøs forening kan først operere etter å ha blitt registrert hos relevante myndigheter og ført inn i det statlige registret over religiøse foreninger.» Men denne artikkelen omtaler religiøse juridiske enheter. Den hindrer ikke en gruppe mennesker i å møtes for å praktisere troen sin. Se også loven om forsamlingsfrihet, artikkel 4, som viser at «religiøse seremonier» ikke er lovregulert.