Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

7. JANUAR 2016
ASERBAJDSJAN

FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling ber Aserbajdsjan løslate Irina Zakharchenko og Valida Jabrayilova

FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling ber Aserbajdsjan løslate Irina Zakharchenko og Valida Jabrayilova

FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling har bedt Aserbajdsjan løslate Irina Zakharchenko og Valida Jabrayilova. Den har avgjort at Aserbajdsjan har fengslet dem vilkårlig for å ha benyttet sin religionsfrihet på en fredelig måte, har utsatt dem for religiøs diskriminering og har unnlatt å følge internasjonale normer for rettferdig rettergang. Arbeidsgruppens avgjørelse dreier seg ikke bare om kvinnenes varetektsfengsling, men om at enhver dom basert på religionsutøvelse vil være vilkårlig og diskriminerende.

Aserbajdsjan har ignorert FNs menneskerettighetskomités tidligere anmodning om løslatelse av Irina. På grunn av svekket helse kunne hun ikke møte i retten 7. januar 2016. Kommer dommer Akram Gahramanov til å rette seg etter internasjonal lov når rettssaken fortsetter?