Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

5. FEBRUAR 2015
ARMENIA

Vellykket siviltjenesteordning i Armenia

Vellykket siviltjenesteordning i Armenia

Det er ett år siden Armenia opprettet en ordning med siviltjeneste, alternativ tjeneste, og den er nå godt i gang. De første unge mennene som deltar i det nye opplegget, er Jehovas vitner. De får utføre samfunnsnyttig arbeid i stedet for å måtte sone fengselsstraffer fordi de av samvittighetsgrunner nekter militærtjeneste.

Fra 1985 hadde unge menn blant Jehovas vitner i Armenia som nektet militærtjeneste, ikke noe annet valg enn å gå i fengsel. Fordi lovverket ikke gav rom for siviltjeneste, var det i løpet av en 20-årsperiode mer enn 450 Jehovas vitner som satt i fengsel, ofte under vanskelige forhold. Dette forandret seg i juni 2013, da Armenia vedtok å endre loven om alternativ tjeneste.

Den 23. oktober 2013 innvilget Armenias republikanske komité de første søknadene om å få utføre siviltjeneste. Søknadene kom fra 57 samvittighetsnektere som alle er Jehovas vitner *. Senere lot komiteen enda flere vitner få være med på opplegget. I uken fra 13. januar 2014 begynte 71 unge menn som er Jehovas vitner, i de jobbene de fikk tildelt. Ved slutten av 2014 var det over 126 vitner som utførte siviltjeneste.

Ordningen er vellykket

At ordningen med siviltjeneste er vellykket, framgår av kommentarer fra direktører, arbeidsledere og arbeidskamerater som har lagt merke til de unge vitnenes gode arbeidsmoral, hjelpsomme innstilling og gode oppførsel. Flere medlemmer av den republikanske komiteen har gitt uttrykk for at vitnene yter en verdifull tjeneste til det armenske samfunnet og er flittige og pliktoppfyllende.

  • «Dere gjør en flott jobb for landet til en veldig lav lønn. Det er tydelig at dere jobber hardt.» – Arbeidsleder ved Jerevan/Shengavit samfunnstjeneste.

  • «Så fint! Dere prøver å leve etter kristne prinsipper, samtidig som dere prøver å være til nytte for samfunnet.» – Pleier ved et barnehjem der noen Jehovas vitner er blitt tildelt jobb.

  • «Finnes det flere folk som dere? La dem komme og jobbe for meg!» – Direktør ved Jerevan/Arabkir samfunnstjeneste.

Som en del av siviltjenesten ryddet og forskjønnet noen Jehovas vitner en park i sentrum av Jerevan

De vitnene som utfører siviltjeneste, har også kommet med positive kommentarer.

  • «Jeg setter pris på den nestekjærlighet og respekt som arbeidskameratene mine viser meg. En gang jeg var syk og måtte være hjemme, ringte de til og med for å høre hvordan jeg hadde det. Jeg ser på alt sammen som en velsignelse, for det gjør det mulig for meg å tjene Gud uten problemer.» – Gevorg Taziyan, som er blitt tildelt jobb som sjåførassistent ved en regional avdeling av beredskapsdepartementets redningstjeneste.

  • «På arbeidsplassen har vi et godt forhold til ledelsen og de ansatte. Vi så at de brydde seg om oss, og vi prøvde også å bry oss om dem. Noen ganger fikk vi oppgaver som egentlig ikke var vårt ansvar, men vi utførte dem likevel.» – Samvel Abrahamyan, som fikk tildelt jobb som vaktmester på Sevan psykiatriske sykehus.

  • «Den 14. januar 2014 begynte 13 av oss å jobbe for beredskapsdepartementet. Vi har hele tiden hatt et godt og positivt forhold til alle. Vi har ingen konflikter med ledelsen. De er imponert over hvordan vi samarbeider om alt arbeidet.» – Artsrun Khachatryan, som fikk tildelt jobb som vaktmester i beredskapsdepartementet.

Noe som har vært avgjørende for at siviltjenesteordningen har fått en vellykket start, er samarbeidet med de direktørene og arbeidslederne som forvalter ordningen, og den positive holdningen og gode arbeidsmoralen som vitnene har vist. Jehovas vitner i Armenia er takknemlige for muligheten til å gjøre en innsats for landet sitt uten å gå på akkord med sin religiøse overbevisning eller å bli fengslet fordi de av samvittighetsgrunner nekter å gjøre militærtjeneste.

^ avsn. 4 Se artikkelen «Militærnektere i Armenia får tilbud om å utføre alternativ tjeneste», der det blir gitt mer informasjon