Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

9. AUGUST 2016
ARMENIA

Jehovas vitner i Armenia fullfører sin siviltjeneste

Jehovas vitner i Armenia fullfører sin siviltjeneste

Den første generasjonen av unge menn blant Jehovas vitner i Armenia som deltar i ordningen for siviltjeneste, jobber hardt for å oppfylle sin tjenesteplikt. Den forrige generasjonen av Jehovas vitner ble fengslet fordi de av samvittighetsgrunner nektet å gjøre militærtjeneste. Men i 2013 endret Armenia sin lovgivning for å innføre siviltjeneste som et alternativ til militærtjeneste. Til nå har over 200 Jehovas vitner benyttet seg av denne ordningen. Ved utgangen av juni 2016 hadde 16 vitner fullført sin siviltjeneste.

En vellykket ordning for siviltjeneste

De første unge mennene blant Jehovas vitner som fullførte siviltjeneste, satt opprinnelig i fengsel på grunn av sin militærnekting. Da den nye loven trådte i kraft, ble disse vitnene overført til siviltjeneste. I januar 2014 begynte de sin tjeneste ved blant annet å jobbe som anleggsgartnere, gatefeiere og pleieassistenter.

De unge mennene som har fullført sin siviltjeneste, er takknemlige for at myndighetene gav dem mulighet til å utføre en meningsfylt tjeneste, ved for eksempel å forskjønne nærområdene og gi hjelp til dem som trenger det. Ved hjelp av denne nye ordningen kan unge menn etter fullført siviltjeneste fortsette som produktive medlemmer av samfunnet uten det stigmaet det er å ha noe på rullebladet.

Davit Arakeljan, som er 22 år, utførte sin siviltjeneste som pleieassistent på et sykehjem. Han sier: «Siviltjenesten har hjulpet meg til å bli mer seriøs, ansvarsbevisst og arbeidsom. Jeg er glad for at jeg kunne gjøre min tjenesteplikt på en måte som virkelig var til hjelp for andre. Ledelsen og personalet på sykehjemmet, og også noen av beboerne, roste arbeidet vårt.» Mikhajil Manasjan, som også er 22 år, fikk i oppgave å jobbe i beredskapsdepartementet. Han sier: «Jeg lærte et nytt yrke i siviltjenesten, og nå kan jeg begynne å jobbe med dette. Og jeg kunne gjøre min tjenesteplikt uten å gå på akkord med samvittigheten min.»

Kan Armenias erfaringer få andre land til å innføre siviltjeneste?

Nylig tok Armenia et nytt skritt for å endre grunnloven slik at den gir rett til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Artikkel 41(3) i den endrede grunnloven, som trådte i kraft i desember 2015, sier: «Alle innbyggere som ikke kan utføre militærtjeneste fordi det strider mot deres religion eller trosoppfatninger, skal ha rett til å erstatte denne med siviltjeneste i henhold til den ordningen som er fastsatt ved lov.» Europarådets Venezia-kommisjon roste Armenia for å ha tatt dette skrittet og kaller det «et enestående tiltak for å sikre implementeringen av saken Bayatyan v. Armenia * [som] må berømmes».

Armenias ordning for siviltjeneste bringer landet på linje med internasjonale normer. Armenia har gått fra å være et land som straffer samvittighetsnektere, til å bli et som respekterer deres rett til samvittighetsfrihet. Land som straffer samvittighetsnektere, kan lære noe av de fordelene som ordningen med siviltjeneste har medført i Armenia. Erfaringene fra Armenia viser at det å innføre en siviltjenesteordning kan dekke behovene til både myndighetene og innbyggerne.

På vegne av Jehovas vitner i Armenia sier Tigran Harutjunjan: «Vi er takknemlige for at armenske myndigheter har tatt konkrete skritt for å sikre at grunnleggende menneskerettigheter, deriblant retten til samvittighetsnekting, blir beskyttet. Unge menn blant Jehovas vitner i Armenia kan nå oppfylle sin forpliktelse overfor myndighetene på en måte som tar hensyn til samvittigheten deres og er til nytte for andre.»

^ avsn. 8 Bayatyan v. Armenia ([GC], no. 23459/03, ECHR 2011) var en svært viktig dom som ble avsagt av Den europeiske menneskerettsdomstols storkammer. For første gang avgjorde domstolen at retten til militærnekting av samvittighetsgrunner fullt ut blir beskyttet av artikkel 9 (tanke-, samvittighets- og religionsfrihet) i Den europeiske menneskerettskonvensjon.