Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

21. AUGUST 2015
SRI LANKA

Myndighetene på Sri Lanka tar skritt for å beskytte religionsfriheten

Myndighetene på Sri Lanka tar skritt for å beskytte religionsfriheten

Høyere domstoler på Sri Lanka har gått med på å gjennomgå flere saker om vold begått av religiøse ekstremister mot Jehovas vitner. Siden 2013 har Jehovas vitner blitt utsatt for stadig flere pøbelangrep, trusler og verbale angrep som ekstremistiske buddhistmunker har stått bak. Siden politiet ikke har gjort noe for å beskytte Jehovas vitner og andre religiøse minoriteter, råder det et klima av straffrihet og religiøs intoleranse. Politiet har på den måten oppmuntret religiøse ekstremister til å fortsette med denne oppførselen.

Hendelser som førte til høringen i høyesterett

Den 1. mars 2014 snakket to Jehovas vitner i Talawa (Nordsentral-provinsen) med andre om sin religiøse tro – noe det er lov til å gjøre på Sri Lanka. To buddhistmunker og to politimenn kom med falske anklager om at de «tvinger [folk] til å konvertere». Politiet arresterte kvinnene og tok dem med til politistasjonen, hvor både politiet og munkene skjelte dem ut i flere timer. Politiet siktet ikke kvinnene for en kriminell handling, men holdt dem likevel i varetekt natten over.

En annen episode var at politiet den 29. oktober 2014 i Walasmulla (Sør-provinsen) arresterte fire kvinner (avbildet) og varetektsfengslet dem natten over sammen med domfelte kriminelle. Selv om de ikke ble fysisk skadet, ble de skjelt ut i timevis.

I begge sakene la vitnene inn en klage på politimennene og en formell henvendelse til Sri Lankas høyesterett for brudd på grunnleggende rettigheter. Høyesterett har tatt begge disse klagene til følge og gått med på å se på sakene. Kvinnene som var involvert i hendelsen i Talawa, sa: «Vi er glade for at høyesterett har gått med på å behandle saken. Det har gitt oss tilbake troen på rettssystemet på Sri Lanka.» Under den innledende høringen 29. mai 2015 sa dommer Sisira de Abrew at vitnene «er veldig snille folk», og at de religiøse publikasjonene de leverer ut, «ikke er imot buddhismen». Begge høringene skal holdes senere i år.

Ankedomstolen skal ta stilling til politiets passivitet

I Colombo, hovedstaden, har Jehovas vitner klaget inn 11 tilfeller der politiet har unnlatt å beskytte dem, for ankedomstolen. I et av tilfellene banket en buddhistmunk opp Niroshan Silva og tvang ham med til politistasjonen for å anmelde ham. Men istedenfor å bli beskyttet av politiet ble han mishandlet.

Niroshan Silva sa: «Vi ber ikke om å få spesialbehandling på Sri Lanka, bare om at loven opprettholdes ved at den grunnleggende retten til religionsfrihet støttes.» Retten gikk med på å behandle saken.

Framskritt i senere tid

Sri Lanka har anerkjent at landet har et problem med religiøs intoleranse, og har lovet å «ta grep for å beskytte religionsfriheten». Jehovas vitner ser på denne innrømmelsen som et framskritt.

J.C. Weliamuna, advokat innen grunnleggende rettigheter, sa på vegne av Jehovas vitner: «Sri Lanka har vært et multireligiøst land i århundrer, og alle disse religionene har vært forent i fredelig sameksistens inntil nylig. Noen har undergravd dette ved å begå voldshandlinger mot Jehovas vitner og andre religiøse minoriteter, og dermed har de brutt Jehovas vitners grunnlovfestede rettigheter. Myndighetene bør ikke gi næring til disse falske anklagene, men foreta en grundig etterforskning.»

Jehovas vitner håper at domstolene vil beskytte deres grunnleggende rett til å praktisere sin religion i fred. De stoler på at myndighetene vil håndheve loven og forsvare de grunnleggende frihetene som garanteres av grunnloven.