Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

SINGAPORE

Fengslet for sin tro

Fengslet for sin tro

Myndighetene i Singapore holder fast ved tvungen militærtjeneste og anerkjenner ikke retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Unge menn blant Jehovas vitner som nekter militærtjeneste, blir idømt to fengselsopphold etter hverandre på til sammen 39 måneder.

Så snart en ung mann i Singapore blir 18, blir han innkalt til militærtjeneste. Hvis han nekter av samvittighetsgrunner, blir han stilt for krigsrett og dømt til 15 måneders forvaring i en militærleir. Etter at dette oppholdet er over, blir han løslatt og umiddelbart beordret til å ta på seg militæruniform og delta i militærøvelser. Hvis han igjen nekter, blir han stilt for krigsrett på nytt og må sone 24 måneder til.

Singapore nekter å rette seg etter FNs direktiver

De forente nasjoner har i lang tid appellert til medlemsland om å «respektere at militærnekting av samvittighetsgrunner bør anses som en rettmessig del av retten til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet anerkjent av menneskerettighetserklæringen». Selv om Singapore har vært medlem av FN siden 1965, har landet uttrykt uenighet i denne saken. I et brev til FNs menneskerettighetskommisjon datert 24. april 2002 skrev en statstjenestemann i Singapore at «når en persons tro eller handlinger er i strid med [et lands rett til å forsvare seg], må landets rett til å opprettholde nasjonal sikkerhet komme først». I utvetydige ordelag skrev statstjenestemannen: «Vi anerkjenner ikke at retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner kan anvendes overalt.»

Tidslinje

 1. 14. september 2017

  Totalt 9 Jehovas vitner sitter fengslet fordi de nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

 2. November 2013

  Totalt 18 Jehovas vitner blir fengslet fordi de nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

 3. 24. april 2002

  En statstjenestemann bekrefter at Singapore ikke anerkjenner retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

 4. Februar 1995

  Økt undertrykkelse og flere arrestasjoner av innbyggere i Singapore som er Jehovas vitner.

 5. 8. august 1994

  Singapores høyesterett avviser en anke som Jehovas vitner har innlevert.

 6. 12. januar 1972

  Myndighetene i Singapore stryker Jehovas vitner av det offentlige registret over trossamfunn.