En domstol i Karongi i Rwanda forsvarte religionsfriheten til åtte skoleelever som er Jehovas vitner. Saken dreide seg om at de av samvittighetsgrunner hadde nektet å delta i religionsundervisningen.

De fleste skolene i Rwanda har tilknytning til religiøse organisasjoner. Noen av disse skolene krever at elevene skal være til stede på gudstjenestene og betale kirkeskatt. Fordi elever som er Jehovas vitner, nekter å gjøre dette, har skolemyndighetene mellom 2008 og 2014 utvist 160 av dem. Samtidig som denne saken pågår på nasjonalt plan, viser saken i Karongi at myndighetene i Rwanda kan takle religiøs diskriminering på en god måte.

Religiøs diskriminering årsak til utvisninger

Den 12. mai 2014 utviste skolemyndighetene åtte elever i alderen 13 til 20 * fra skolen Groupe Scolaire Musango i Karongi fordi de nektet å delta i en gudstjeneste. Da de ble utvist, meldte foreldrene deres saken til sjefssekretæren i kommunen Rwankuba. Han bestemte at elevene skulle tas inn igjen på skolen. Skolemyndighetene var ikke fornøyd med den avgjørelsen, så de forandret taktikk og anklaget elevene for å vise mangel på respekt for nasjonalsangen ved å nekte å synge den. Den 4. juni 2014, bare to dager etter at elevene var blitt tatt inn igjen, kom politiet til skolen og arresterte dem.

Politiet holdt elevene i varetekt i seks dager. Betjenter truet og trakasserte alle sammen, og de to eldste elevene ble slått for angivelig å ha påvirket de yngre. Til tross for dette nektet alle åtte å gå på akkord med sin tro.

Domstol frikjenner elever

Politiet løslot sju av elevene den 9. juni 2014, og påtalemyndigheten frafalt anklagene mot den yngste. Men den eldste ble holdt i varetekt i ni dager til. Dommeren bestemte at han midlertidig skulle løslates i påvente av rettsmøtet den 14. oktober 2014.

Under rettsmøtet forhørte dommeren hver enkelt elev. En av dem forklarte for dommeren på vegne av de andre at den egentlige grunnen til at skolen hadde utvist dem, ikke var at de hadde nektet å synge nasjonalsangen, men at de hadde nektet å betale kirkeskatt og gå på skolens gudstjenester.

Dommeren bad så aktor om å legge fram beviser til støtte for anklagen om «mangel på respekt for nasjonalsangen». Da aktor forlangte at elevene skulle komme med flere detaljer, gjentok de at de ikke hadde vist mangel på respekt da de andre sang nasjonalsangen.

I dommen, som falt 28. november 2014, stod det at retten i Karongi avgjorde at det å avstå fra å synge nasjonalsangen «ikke bør ses på som en vanærende eller respektløs handling». Rettens avgjørelse stadfestet loven, renvasket barna og kan bidra til å gjøre slutt på religiøs diskriminering i rwandiske skoler.

Anmodning om respekt for grunnleggende rettigheter

Jehovas vitner i Rwanda er takknemlige for at utfallet for elevene ved skolen Groupe Scolaire Musango ble så positivt. Men i andre tilfeller har ikke barn av Jehovas vitner som blir utvist på grunn av sin tro, noen annen mulighet enn å bytte skole. Noen barn kan ikke fortsette skolegangen fordi det eneste alternativet er privatskoler som familiene deres ikke har råd til.

Foreldre som er Jehovas vitner, ønsker at barna deres skal få de samme mulighetene som andre barn. De vil at barna skal lære seg grunnleggende ferdigheter og bli produktive samfunnsborgere. Jehovas vitner håper at denne positive dommen i Karongi vil bidra til at barns rett til samvittighets- og religionsfrihet blir respektert på alle skoler i Rwanda.

^ avsn. 5 I Rwanda er myndighetsalderen 21 år (Artikkel 360 i sivilloven).