Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Elever som først ble nektet avgangsvitnesbyrd fordi de ikke ville betale kirkeskatt

9. JUNI 2016
RWANDA

Rwanda treffer tiltak for å bekjempe diskriminering i skolen

Rwanda treffer tiltak for å bekjempe diskriminering i skolen

Regjeringen i Rwanda har tatt skritt for å fjerne religiøs diskriminering i skolen ved å fatte et vedtak som krever at elevenes trosoppfatninger respekteres. Dette er gode nyheter for elever som på grunn av sin samvittighet ikke kan delta i visse skoleaktiviteter.

I Rwanda får de fleste skoler statsstøtte, men blir drevet av religiøse organisasjoner. Alle har mulighet til å gå på skolen, så elevene på de forskjellige skolene kan tilhøre forskjellige religionssamfunn. Men noen skolemyndigheter har forlangt at alle elever skal delta i religiøse eller patriotiske aktiviteter, eller at de skal betale kirkeskatt. De har straffet elever som på grunn av sin religiøse overbevisning ikke har vært med på noe av dette. Undervisningsministeren gav uttrykk for hvilken holdning noen rektorer har, på denne måten: «Elevene får ikke lov til å tilbe på en måte som er i strid med våre trosoppfatninger.»

Regjeringens ordre styrker samvittighetsfriheten

Representanter for myndighetene tok affære og innførte en forskrift med nye bestemmelser som skulle fjerne religiøs diskriminering i skolen. I artikkel 12 i regjeringens forskrift nr. 290/03, som ble publisert i lysningsbladet Official Gazette av 14. desember 2015, står det at alle skoler skal respektere elevenes religionsfrihet og la dem be i samsvar med sin tro hvis deres religion eller kirke er juridisk anerkjent, og hvis dette ikke går ut over undervisningen på skolen.

Alle skoler skal respektere elevenes religionsfrihet. – Forskrift nr. 290/03, artikkel 12

Regjeringens tiltak bidrar til å styrke den avgjørelsen retten i Karongi traff i forbindelse med at noen barn av Jehovas vitner ble utvist fra en lokal skole i mai 2014. Skolemyndighetene der godtok ikke at elevene nektet å delta i en religiøs gudstjeneste som skolen arrangerte. Retten renvasket elevene, og de fikk fortsette på skolen.

I et annet tilfelle nektet rektoren ved en skole i distriktet Ngororero å gi karakterkort til 30 elever som ikke ville betale kirkeskatt (som ikke inngår i skolepengene). Elevenes foreldre klaget til skolesjefen i distriktet, og rektoren gav til slutt etter. Ved slutten av skoleåret fikk alle elevene karakterkort.

Bedre forhold for elever som er Jehovas vitner

Chantal Uwimbabazi, en elev som er et Jehovas vitne, ble utvist fra skolen hun gikk på i Ngororero, fordi hun ikke ville være med på en katolsk messe i regi av skolen. Hun ble ertet av klassekameratene og andre og gikk glipp av et helt skoleår. Til slutt begynte hun på en annen skole. Den lå lenger unna hjemmet hennes og var mye dyrere. De ekstra kostnadene var en belastning for moren hennes, som var enke og hadde dårlig råd. Da Chantal fikk høre om de nye bestemmelsene, ble hun veldig glad. «Jeg er sikker på at andre elever som opplever lignende ting på religiøse skoler, også vil kunne fortsette skolegangen uten at rettighetene deres blir brutt», sa Chantal.

Den nye bestemmelsen er i harmoni med Rwandas grunnlov, som garanterer religionsfrihet og rett til skolegang. Elever som er Jehovas vitner, og foreldrene deres ser fram til at det skal bli slutt på religiøs diskriminering. De er takknemlige for regjeringens tiltak for å beskytte skoleelevers religionsfrihet.