Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

17. DESEMBER 2015
KIRGISISTAN

Domstol i Kirgisistan opprettholder frifinnelsen av to kvinner som ble dømt på bakgrunn av falske anklager

Domstol i Kirgisistan opprettholder frifinnelsen av to kvinner som ble dømt på bakgrunn av falske anklager

Den 29. oktober 2015 opprettholdt et ankepanel i Osj regionale domstol bestående av tre dommere frifinnelsen av to Jehovas vitner, Oksana Koriakina og moren hennes, Nadezjda Sergienko. Aktor anklaget feilaktig kvinnene for å ha svindlet innbyggere i Osj mens de forkynte for dem.

Etterforskning basert på grunnløse anklager avslører religiøs diskriminering

Politiet arresterte Oksana Koriakina og Nadezjda Sergienko i mars 2013 på grunn av falske anklager. Kvinnene hadde sterke beviser for at de var uskyldige, noe øyenvitner kunne bekrefte. Likevel fortsatte etterforskningen, og Osj byrett satte Oksana og Nadezjda i husarrest i påvente av rettssaken.

Osj byrett konkluderte senere med at etterforskningen av Oksana og Nadezjda helt fra begynnelsen var ulovlig, og at etterforskerne begikk «mange brudd på reglene for straffeforfølgelse». Etterforskerne undersøkte for eksempel ikke åstedet for den ene hendelsen før det var gått fire måneder, og de hadde heller ikke håndfaste beviser for anklagene. Bruddene på prosedyren for å identifisere de tiltalte var så grove at resultatet senere ble erklært ugyldig. Gjennom hele etterforskningen og rettssaken forandret de såkalte ofrene forklaringene sine mange ganger.

Dommeren konkluderte med at de såkalte ofrene var fordomsfulle mot Jehovas vitner, og at etterforskerne hadde behandlet Oksana og Nadezjda dårlig «fordi de var medlemmer av den religiøse organisasjonen Jehovas vitner». For eksempel: Selv om de to kvinnene ble anklaget for svindel, viser ransakingsprotokollen at da etterforskerne flere måneder senere ransaket hjemmene deres, var fokuset å finne såkalt forbudt religiøs litteratur. Men etterforskerne fant ingenting.

Belastende husarrest

Husarresten i forkant av rettssaken gjorde at Oksana og Nadezjda ikke kunne forlate Osj uten tillatelse fra lokale myndigheter. Flere timer om dagen ble kvinnene nektet å forlate hjemmet, en stor belastning for dem begge. I over to år måtte Oksana og Nadezjda være hjemme på bestemte tider, noe som begrenset deres daglige rutine og religiøse aktivitet.

I tillegg var det vanskelig for Nadezjda å få jobb, siden myndighetene hadde beslaglagt passet hennes. Da hun ble akutt syk, hindret husarresten henne i å dra til sykehuset for å få behandling. Oksana måtte be dommeren om tillatelse til å reise ut av Osj sammen med mannen sin. Saken var psykisk belastende for både henne og mannen, og de hadde mange søvnløse netter.

Rettferdigheten seirer

Osj byrett frikjente Oksana og Nadezjda 7. oktober 2014 fordi det «ikke [finnes] beviser for at de er skyldige». Men gjentatte anker fra aktor forsinket saken enda et år, og derfor ble husarresten forlenget fram til ankesaken kom opp i oktober 2015.

«Aktor la ikke fram noe som motbeviste O. Koriakinas og N. Sergienkos vitneutsagn (alibier), eller som beviste at de var skyldige i lovbrudd.» – Dommer i ankesaken

Den 29. oktober 2015, opprettholdt ankepanelet i Osj regionale domstol frifinnelsen. Ankedomstolen avgjorde at «påstandene og grunnlaget for [aktors] anke ikke ble bevist under rettssaken». Ankedomstolen stadfestet at Oksana og Nadezjda ikke var skyldige, og beordret at husarresten straks skulle oppheves. Retten konkluderte videre at Oksana og Nadezjda har krav på økonomisk erstatning for skader på eiendom og andre økonomiske tap som følge av straffeforfølgelsen og rettssaken.

Oksana sa: «Moren min og jeg er lettet over at retten frikjente oss, og at vi ikke lenger er pålagt husarrest. Vi ser fram til å leve et normalt liv igjen, kunne være sammen med familie og venner og være fullt engasjert i vår religiøse virksomhet.»

Oksana, Nadezjda og andre Jehovas vitner i Kirgisistan er takknemlige for at retten fulgte loven og gjennomskuet den religiøse intoleransen til noen lokale myndighetspersoner i Osj. De håper at denne avgjørelsen vil føre til at lokale myndigheter anerkjenner deres rett til religionsfrihet som garanteres av grunnloven, og lar Jehovas vitner bli juridisk registrert i Sør-Kirgisistan.