Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

INDIA

India – overblikk

India – overblikk

Det har vært Jehovas vitner i India siden 1905. De opprettet et kontor i Bombay (nå Mumbai) i 1926 og ble juridisk registrert i 1978. Jehovas vitner har nytte av Indias grunnlov, som blant annet garanterer retten til å praktisere, tilkjennegi og forkynne om sin egen tro. Den juridiske seieren de fikk i saken Bijoe Emmanuel v. State of Kerala i høyesterett, har bidratt til grunnlovsmessige friheter for alle borgere i India. Jehovas vitner får stort sett praktisere religionen sin uten hindringer i India. Men i noen stater har de vært ofre for pøbelangrep og andre problemer på grunn av religiøs intoleranse.

I 1977 uttalte høyesterett at det var forskjell på å utbre religionen sin og å omvende andre. Den slo fast at ingen har rett til å omvende andre, og at lovene i noen stater mot konvertering var gyldige. Når pøbelflokker som angrep vitnene, snakket med politiet, henviste de ofte til høyesterettsuttalelsen og hevdet falskelig at de hadde tatt vitnene på fersken mens de konverterte folk. I stater uten en konverteringslov anklaget motstandere isteden vitnene for blasfemi. De feilanvendte en lov fra kolonitiden på Jehovas vitners offentlige forkynnelse. På grunn av dette har Jehovas vitner blitt ofre for over 150 voldelige pøbelangrep siden 2002. Lokale myndigheter ignorerer ofte problemet, siden de ikke kan gi ofrene beskyttelse eller tiltale angriperne.

Jehovas vitner i India fortsetter å ha møter med representanter for myndighetene og å henvende seg til domstolene for å forsvare retten til å praktisere religionen sin fritt. Jehovas vitner forventer at lokale myndigheter og enkeltpersoner vil rette seg etter høyesterettsuttalelsen i Bijoe-saken: «Vår tradisjon lærer oss å være tolerante; vårt livssyn lærer oss å være tolerante; vår grunnlov viser toleranse i praksis; la oss ikke utvanne den.» Jehovas vitner håper at innsatsen deres vil få slutt på pøbelangrep, og at det blir mer religionsfrihet.