Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

14. JUNI 2016
BULGARIA

Bulgarsk kommisjon slår ned på religiøs diskriminering

Bulgarsk kommisjon slår ned på religiøs diskriminering

Jehovas vitner i Bulgaria har vunnet en stor seier som forsvarer ytringsfriheten og beskytter enkeltpersoner og organisasjoner mot religiøs diskriminering. Bulgarias kommisjon for bekjempelse av diskriminering kom fram til at den bulgarske kabel-tv-kanalen SKAT TV og to av dens journalister med vitende og vilje har spredt feilaktig informasjon om Jehovas vitner og oppfordret til vold mot dem. Kommisjonen konkluderte med at oppførselen til SKAT TV «ikke kan unnskyldes».

Sendinger som egger til religiøst motivert hat og vold

Bulgarske tv-kanaler har innimellom sendt programmer som inneholder nedsettende uttalelser om Jehovas vitner. Særlig journalister fra SKAT TV har systematisk baktalt Jehovas vitner og forledet seerne til å tro at vitnene står bak alvorlige forbrytelser. Disse programmene har blitt sendt over hele landet og blitt lagt ut på internett.

Programmene har også egget til hat og vold mot vitnene. I en sending i mai 2011 forsvarte SKAT TV et voldelig angrep på Jehovas vitner og deres Rikets sal (møtelokale) i byen Burgas. Vitnene var samlet til den årlige feiringen av minnet om Jesu død da en pøbelflokk brøt seg inn i møtelokalet og brutalt slo flere av dem som var til stede. Fem Jehovas vitner ble fraktet til sykehus på grunn av skadene de fikk. I programmet på SKAT TV ble det oppfordret til lignende angrep, og i flere etterfølgende sendinger ble det sagt at vitnene fortjente å bli angrepet. *

Etter sendingene ble vitnene utsatt for flere voldshandlinger, og mange Rikets saler ble vandalisert. Noen steder innførte til og med de lokale myndighetene forskrifter som begrenset Jehovas vitners aktivitet.

Jehovas vitner på et møte i Rikets sal i Burgas

Kommisjon slår ned på brudd på lover og god presseetikk

I februar 2012 bestemte Jehovas vitner seg for å klage seks av SKAT TV-sendingene fra 2010 og 2011 inn for kommisjonen. Vitnene mente at SKAT TV hadde uttalt seg fordomsfullt, og at sendingene på grunn av det store omfanget de hadde fått, kunne regnes som trakassering og hatsk snakk. De mente også at de var blitt utsatt for diskriminering som følge av sendingene.

Den 25. januar 2016 kom kommisjonen fram til en enstemmig avgjørelse i vitnenes favør. Den mente at SKAT TV og to av journalistene deres hadde trakassert Jehovas vitner i form av falske og ubegrunnede anklager. Kommisjonen sa også at de seks programmene var et uttrykk for religiøs diskriminering av Jehovas vitner og et åpenbart brudd på god presseetikk.

I straffeutmålingen sa kommisjonen at «alle medlemmene av det religiøse trossamfunnet var blitt behandlet på en uønsket og ulovlig måte, noe som helt og fullt passer på definisjonen av trakassering». Etter at den hadde forklart at ytringsfriheten ikke er absolutt, men må begrenses for å unngå fiendtlighet, sa kommisjonen at «oppførselen til de saksøkte i dette tilfellet ikke kan unnskyldes».

Kommisjonen konkluderte med at de falske anklagene mot Jehovas vitner var spesielt alvorlige. Den hadde også innsigelser mot at SKAT TV og journalistene ikke tok på seg ansvaret for handlingene sine og innrømmet sine feil. For å understreke alvoret i krenkelsene ila derfor kommisjonen dem en uvanlig høy bot.

En rosverdig reaksjon

Jehovas vitner roser kommisjonen for dens standpunkt mot ærekrenkende og fordomsfull journalistikk. Siden Jehovas vitner står overfor lignende saker med andre mediekanaler i Bulgaria, tjener denne avgjørelsen som en tydelig advarsel til slike kanaler om at de ikke må komme med lignende falske anklager og hatefulle uttalelser.

«Ingen vil at det skal spres falske anklager om dem, og vi er ikke noe unntak», sier Krassimir Velev, en talsmann for Jehovas vitner i Bulgaria. «Siden folk i Bulgaria har hørt den negative propagandaen, er det viktig at de får høre sannheten om Jehovas vitner, og vi er glade for at kommisjonen tar skritt for å rette opp i forholdene.»

^ avsn. 5 Den 8. juli 2015 viste SKAT TV på nytt videoen av angrepet på Jehovas vitner den 17. april 2011, og dermed fortsetter kanalen å fremme forutinntatthet og hat mot Jehovas vitner.

 

Lær mer

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hva tror Jehovas vitner?

Her er et sammendrag av 15 av våre grunnleggende trosoppfatninger.