Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

En litteraturtralle blir brukt for å nå folk med Bibelens budskap i Sofia, Bulgaria

14. FEBRUAR 2017
BULGARIA

Kommer Bulgarias domstoler til å opprettholde religionsfriheten?

Kommer Bulgarias domstoler til å opprettholde religionsfriheten?

Den 4. juni 2016 sto Nikolaj Stojanov ved en liten litteraturstand på en offentlig gate i Burgas. Han tilbød forbipasserende gratis litteratur utgitt av Jehovas vitner. Da politiet kom forbi omkring kl. 19.00, anklaget de Nikolaj for å ha brutt den offentlige ro og orden og ga ham en bot på 50 leva (ca. 250 kroner). Han var én av fem Jehovas vitner i Burgas som i løpet av mai og juni ble bøtelagt på grunn av sin fredelige religiøse virksomhet.

Domstoler avgjør at bystyrer ikke har tatt hensyn til retten til religionsfrihet

Nikolaj og de fire andre vitnene anket saken. I de avgjørelsene distriktsdomstolen i Burgas traff i oktober og november 2016, ble Nikolaj og de andre vitnene frikjent, og bøtene ble annullert.

I mellomtiden har Jehovas vitner satt spørsmålstegn ved om hvorvidt anvendelsen av bestemmelsen i Burgas var i tråd med grunnloven. Den 12. oktober 2016 avgjorde forvaltningsdomstolen i Burgas at anvendelsen av den bestemmelsen som begrenset Jehovas vitners religiøse virksomhet, var et brudd på Bulgarias grunnlovsmessige rettigheter og landets internasjonale forpliktelser når det gjelder religionsfrihet.

Bystyret i Burgas var allerede klar over at restriksjonene i bestemmelsen om offentlig ro og orden var grunnlovsstridig. I 2013 hadde et nasjonalistisk politisk parti fremmet krav om lovtillegg på bakgrunn av at noen hadde klaget på Jehovas vitners religiøse virksomhet. Distriktsguvernøren gjennomgikk bestemmelsen på nytt og kom fram til at lovtilleggene var diskriminerende, og han erklærte dem grunnlovsstridige. Men den neste distriktsguvernøren godtok tilleggene, og byrådet vedtok dem. Ombudsmannen advarte byrådet om at de nye bestemmelsene var lovstridige, men de sto likevel ved lag fram til distriktsdomstolen i Burgas opphevet dem.

Noe lignende fant sted i Kjustendil. Der innførte byrådet også med vitende og vilje bestemmelsene om et tillegg som la restriksjoner på religionsfriheten, og politiet ble pålagt å håndheve bestemmelsene. Forvaltningsdomstolen i Kjustendil omgjorde seks anklager og dessuten bøter på opptil 800 leva (ca. 4000 kroner) som var blitt ilagt vitnene for påstått ulovlig religiøs virksomhet. I en av avgjørelsene sto det: «Klager er blitt straffet for en handling som i alt vesentlig har bestått i at hun har benyttet seg av sin grunnlovfestede rett til religionsfrihet.» Den 24. juni 2016 behandlet den samme domstolen en stevning fra Jehovas vitner i området og kom fram til at tillegget til bestemmelsene var grunnlovsstridig. * Byrådet i Kjustendil har anket avgjørelsen til høyesterett.

Blandede reaksjoner på retten til å gi uttrykk for religiøs overbevisning

De siste årene har minst 44 kommuner i Bulgaria vedtatt tilleggsbestemmelser for å begrense religiøse organisasjoners virksomhet. Når lokale myndigheter håndhever tilleggene som begrenser religiøs virksomhet, utsettes Jehovas vitner for advarsler, negative uttalelser, bøter, trusler og til og med vold. Den 26. mars 2016 truet Marin Tsvetkov, en kommunal tjenestemann i byen Vratsa, to kvinnelige Jehovas vitner. Han sa at han skulle få fotballsupportere til å angripe dem. Så tok han tak i noen av de religiøse publikasjonene deres og ødela dem.

Men andre steder har fordomsfrie myndighetspersoner og bulgarske domstoler respektert religionsfriheten. Den 2. juni 2016 gikk tre politibetjenter bort til noen Jehovas vitner som sto ved en litteraturstand i hovedstaden Sofia, og spurte om å få se tillatelsen deres til å utføre det frivillige arbeidet. Etter å ha sett nærmere på saken bekreftet betjentene at Bulgarias grunnlov garanterer retten til å utføre et slikt fredelig arbeid. I Plovdiv, landets nest største by, la byrådet ned veto mot en politisk gruppes forsøk på å få vedtatt en tilleggsbestemmelse til loven om offentlig ro og orden, slik at Jehovas vitner kunne forbys som religion.

Hva vil skje med de omstridte tilleggsbestemmelsene?

Jehovas vitner i Bulgaria tar nå skritt for å protestere mot alle de 44 tilleggsbestemmelsene som innebærer at det blir lagt restriksjoner på den grunnlovfestede retten til å forkynne for andre. Krassimir Velev, en talsmann for Jehovas vitners avdelingskontor i Sofia i Bulgaria, sa: «Jehovas vitner utfører samfunnstjeneste ved å snakke med folk om aktuelle spørsmål og hjelpe dem til å finne gode svar i Bibelen. Mange tar med glede imot budskapet, men i kommuner som har innført de restriktive bestemmelsene, blir vi kritisert fordi vi tilbyr gratis trykt materiale eller gir offentlig uttrykk for vår religiøse overbevisning. Når det er mulig, forsvarer vi vår verdifulle, gudgitte rett til religionsfrihet.»

Jehovas vitner er takknemlige for at mange embetsmenn og domstolene i Bulgaria gjør sitt for å beskytte de religiøse friheter som gagner alle deler av samfunnet. Tiden vil vise om andre myndigheter også vil omgjøre de bestemmelsene som er vedtatt for å begrense religiøs virksomhet i Bulgaria.

^ avsn. 7 Bulgaria har skrevet under på Den europeiske menneskerettskonvensjon, som garanterer retten til å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer. Den europeiske menneskerettsdomstol og Den europeiske kommisjonen for demokrati gjennom lovgivning (Venezia-kommisjonen) har konsekvent framholdt at denne garantien beskytter Jehovas vitner når de i fred og fordragelighet kommer sammen for å tilbe eller dele sin overbevisning med andre.