Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

BULGARIA

Bulgaria – overblikk

Bulgaria – overblikk

Det har vært Jehovas vitner i Bulgaria siden 1888. I 1938 fikk de registrert et juridisk selskap der i landet, men denne registreringen ble opphevet da landet kom under kommunistisk styre i 1944. Vitnene var underlagt strenge restriksjoner fram til 1991, da deres juridiske selskap, Den kristne foreningen Jehovas vitner, ble offisielt registrert. Men i 1994, etter en offentlig svertekampanje mot «ikke-tradisjonelle» religioner og etter at det var blitt vedtatt en restriktiv religionslov, mistet Jehovas vitner og andre religiøse minoriteter sin juridiske status. I tiden som fulgte, arresterte politiet Jehovas vitner, avbrøt deres religiøse møter og beslagla litteraturen deres. Bulgarske domstoler gav ikke vitnene juridisk beskyttelse.

Etter at Jehovas vitner hadde benyttet alle muligheter for å få saken behandlet i Bulgaria, klaget de den inn for Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). I 1998, 2001 og 2004 godtok EMD fredelige forlik mellom vitnene og bulgarske myndigheter. Etter disse forlikene registrerte myndighetene på nytt Jehovas vitner som et trossamfunn. Myndighetene stadfestet også deres rett til religionsfrihet, deriblant retten til militærnekting av samvittighetsgrunner, retten til å utføre siviltjeneste og retten til å gi uttrykk for sine trosoppfatninger uten innblanding.

Jehovas vitner i Bulgaria er takknemlige for den religionsfriheten de har, og utøver stort sett sin religiøse virksomhet uten hindringer. Noen lokale myndigheter legger imidlertid begrensninger på vitnenes religiøse virksomhet ved å feilanvende lokale bestemmelser på deres offentlige forkynnelse eller ved å gjøre det vanskelig for dem å få bygge Rikets saler. I tillegg har det vært tilfeller der folk fysisk har gått til angrep på og trakassert Jehovas vitner. Selv om politiet og rettsvesenet gir en viss hjelp, er det vanlig at de ikke straffeforfølger angriperne eller beskytter ofrene. Jehovas vitner fortsetter å ha møter med bulgarske myndighetspersoner for å løse disse problemene, og en sak som gjelder en Rikets sal, ligger for tiden til behandling hos EMD.