Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

NEDLASTBARE INFORMASJONSPAKKER

Militærnekting av samvittighetsgrunner

Militærnekting av samvittighetsgrunner

Internasjonal rett anerkjenner militærnekting av samvittighetsgrunner som en grunnleggende menneskerettighet. Jehovas vitner er takknemlige når myndigheter respekterer deres nøytrale standpunkt i politiske saker ved å la dem få utføre siviltjeneste eller ved å frita dem for militærtjeneste. (Ikke tilgjengelig på norsk.)