Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Nedlastbart informasjonsmateriale

 

Hvem er Jehovas vitner?

Et overblikk over Jehovas vitner i Europa og en kort oversikt over noen av trosoppfatningene deres.

Nytteverdien av Jehovas vitners publikasjoner

Den religiøse litteraturen som Jehovas vitner utgir, fremmer forståelse av Bibelen og dens praktiske verdi.

Jehovas vitner og samfunnet

Jehovas vitner er sosialt integrert, er våkne for behovene i det lokalsamfunnet de bor i, og respekterer andres rett til å ha sin egen tro.

Jehovas vitner og deres forkynnelsesarbeid

Jehovas vitner setter stor pris på ytringsfriheten. De benytter seg av denne rettigheten når de gjør sine medmennesker kjent med det gode budskapet Bibelen inneholder.

Familieliv

Jehovas vitner ser på familielivet som svært viktig og går inn for å anvende bibelske prinsipper på en måte som er til beste for hvert enkelt familiemedlem. De verdsetter retten til å gi barna sine religiøs opplæring.

Ofte stilte spørsmål

Svar på ti spørsmål som ofte blir stilt om Jehovas vitner.

Medisinsk behandling

Jehovas vitner søker medisinsk behandling som ikke innebærer bruk av blodoverføring. De benytter seg av selvbestemmelsesretten og ønsker at de og barna deres skal få best mulig medisinsk behandling.

Militærnekting av samvittighetsgrunner

Internasjonal rett anerkjenner militærnekting av samvittighetsgrunner som en grunnleggende menneskerettighet. Jehovas vitner er takknemlige når myndigheter respekterer deres nøytrale standpunkt i politiske saker ved å la dem få utføre siviltjeneste eller ved å frita dem for militærtjeneste.

Politisk nøytralitet

Jehovas vitner er lovlydige borgere som underordner seg myndighetene. Men de er nøytrale i politiske saker.

Juridisk anerkjennelse i EU

En oversikt over Jehovas vitners juridiske status i EU-land.

Jehovas vitners møter og sammenkomster

Jehovas vitner er takknemlige for foreningsfriheten og forsamlingsfriheten. På deres religiøse møter blir det gitt bibelsk undervisning, og møtene er åpne for offentligheten.

«Jehovas vitner i Moskva mot Russland»

Et sammendrag av Den europeiske menneskerettsdomstols avgjørelse i favør av Jehovas vitner i Moskva.