Hopp til innhold

Videoer

Dokumentarene nedenfor er laget med tanke på helsepersonell, sosialarbeidere og jurister. De som kommer med vitenskapelige uttalelser i videoene, er internasjonalt anerkjente klinikere, etikere, jurister og professorer og er ikke Jehovas vitner.

 

Alternativer til transfusjon – enkle, trygge, effektive

Hvorfor går stadig flere leger inn for blodløs kirurgi?

Alternativer til transfusjon – pasientens behov og rettigheter

Hva er de juridiske og etiske fordelene ved å respektere pasientens rett til å velge?