Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Sigdcellesykdom (voksne)

Behandling av vasookkulsive kriser og akutt brystsyndrom – Oksygenbehandling

Low flow nocturnal oxygen therapy does not suppress haemoglobin levels or increase painful crises in sickle cell disease.

Ip H, Kesse-Adu R, Howard J, Hart N.

Kilde‎: Br J Haematol 2013;161(3):455-6.

Arkiv‎: PubMed 23419066

DOI‎: 10.1111/bjh.12254

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23419066

Hyperbaric oxygen therapy for vaso-occlusive crises in nine patients with sickle-cell disease.

Stirnemann J, Letellier E, Aras N, Borne M, Brinquin L, Fain O.

Kilde‎: Diving Hyperb Med 2012;42(2):82-4.

Arkiv‎: PubMed 22828815

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22828815

Guidelines for the management of the acute painful crisis in sickle cell disease.

Rees DC, Olujohungbe AD, Parker NE, Stephens AD, Telfer P, Wright J; British Committee for Standards in Haematology General Haematology Task Force by the Sickle Cell Working Party.

Kilde‎: Br J Haematol 2003;120(5):744-52.

Arkiv‎: PubMed 12614204

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12614204


Den medisinske delen av jw.org er laget som en kilde til informasjon hovedsakelig for leger og andre profesjonelle helsearbeidere. Den gir verken medisinske råd eller anbefaler visse behandlingsmetoder og er heller ikke en erstatning for kvalifisert helsehjelp. Den kliniske litteraturen det er henvist til, er ikke utgitt av Jehovas vitner, men viser til strategier som kan vurderes som alternativ til blodtransfusjon. Alle kvalifiserte helsearbeidere har selv ansvaret for å følge med på ny informasjon, drøfte alternative behandlingsmetoder og hjelpe en pasient med å ta gode valg i forhold til pasientens lidelse, ønsker, verdier og tro. Ikke alle strategiene som er nevnt, passer for eller godtas av alle pasienter.

Pasienter: Søk alltid råd fra legen din eller annet kvalifisert helsepersonell om helseproblemer og behandlingsmetoder. Oppsøk lege hvis du mistenker at du er syk.

Nettstedet er regulert av dets vilkår for bruk.