Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Sykdommer og tilstander

Kliniske strategier for behandling av visse sykdommer og tilstander uten blodtransfusjon. Velg en overskrift nedenfor og så behandlingsmetode. Klikk på tittelen til en henvisning for å se den medisinske artikkelen eller litteraturhenvisningen.

 

Beta-thalassemia major

Beta-thalassemia major (barn)

Beta talassemi intermedia og minor

Beta talassemi intermedia og minor (Barn)

Sigdcellesykdom

Sigdcellesykdom (pediatri)


Den medisinske delen av jw.org er laget som en kilde til informasjon hovedsakelig for leger og andre profesjonelle helsearbeidere. Den gir verken medisinske råd eller anbefaler visse behandlingsmetoder og er heller ikke en erstatning for kvalifisert helsehjelp. Den kliniske litteraturen det er henvist til, er ikke utgitt av Jehovas vitner, men viser til strategier som kan vurderes som alternativ til blodtransfusjon. Alle kvalifiserte helsearbeidere har selv ansvaret for å følge med på ny informasjon, drøfte alternative behandlingsmetoder og hjelpe en pasient med å ta gode valg i forhold til pasientens lidelse, ønsker, verdier og tro. Ikke alle strategiene som er nevnt, passer for eller godtas av alle pasienter.

Pasienter: Søk alltid råd fra legen din eller annet kvalifisert helsepersonell om helseproblemer og behandlingsmetoder. Oppsøk lege hvis du mistenker at du er syk.

Nettstedet er regulert av dets vilkår for bruk.