Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Bioetikk og lovverk (generelt)

Respektere autonomi og informert samtykke (valg) av medisinsk behandling

Major abdominal surgery in Jehovah's Witnesses.

Rollins KE, Contractor U, Inumerable R, Lobo DN

Kilde‎: Ann R Coll Surg Engl 2016;98(8):532-7.

Arkiv‎: PubMed 27412808

DOI‎: 10.1308/rcsann.2016.0210

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27412808

Law, ethics, religion, and blood management.

Seeber P, Shander A.

Kilde‎: Basics of Blood Management, Second Edition. Chichester, West Sussex, [UK]; Wiley-Blackwell; 2013. p. 285-96.

Arkiv‎: ISBN 978-0-470-67070-5

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118338070.ch20/summary

Legal and ethical issues in blood transfusion.

Desborough MJ, Murphy MF.

Kilde‎: Br J Hosp Med (Lond) 2013;74(1):C2-4.

Arkiv‎: PubMed 23593671

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23593671

Refusal of blood by Jehovah's Witnesses and the patient's right to self-determination.

Ariga T.

Kilde‎: Leg Med (Tokyo) 2009;11 Suppl 1:S138-40.

Arkiv‎: PubMed 19272827

DOI‎: 10.1016/j.legalmed.2009.02.005

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19272827

The ethics of blood management.

Sazama K.

Kilde‎: Vox Sang 2007;92(2):95-102.

Arkiv‎: PubMed 17298570

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17298570

Why "bloodless medicine" and how should we do it?

Kickler TS.

Kilde‎: Transfusion 2003;43(5):550-1.

Arkiv‎: PubMed 12702172

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12702172

Transfusion Alternative Health Care—Meeting Patient Needs and Rights.

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

Kilde‎: Transfusion Alternatives-Documentary Series, 2004.

http://www.jw.org/en/publications/videos/blood-transfusion-patient-needs-rights/

Management of Anaesthesia For Jehovah's Witnesses. Second Edition.

Ward ME, Dick J, Greenwell S, O’Sullivan E, Verma R, Whitaker DK.

Kilde‎: London, UK: The Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland; 2005.

http://www.aagbi.org/publications/guidelines/jehovahs-witnesses-2


Den medisinske delen av jw.org er laget som en kilde til informasjon hovedsakelig for leger og andre profesjonelle helsearbeidere. Den gir verken medisinske råd eller anbefaler visse behandlingsmetoder og er heller ikke en erstatning for kvalifisert helsehjelp. Den kliniske litteraturen det er henvist til, er ikke utgitt av Jehovas vitner, men viser til strategier som kan vurderes som alternativ til blodtransfusjon. Alle kvalifiserte helsearbeidere har selv ansvaret for å følge med på ny informasjon, drøfte alternative behandlingsmetoder og hjelpe en pasient med å ta gode valg i forhold til pasientens lidelse, ønsker, verdier og tro. Ikke alle strategiene som er nevnt, passer for eller godtas av alle pasienter.

Pasienter: Søk alltid råd fra legen din eller annet kvalifisert helsepersonell om helseproblemer og behandlingsmetoder. Oppsøk lege hvis du mistenker at du er syk.

Nettstedet er regulert av dets vilkår for bruk.