Hopp til innhold

Bioetikk og lovverk

Jehovas vitner setter livet høyt og ønsker den beste medisinske behandlingen for seg selv og barna sine. De godtar det meste av medisinsk behandling, utstyr og teknikker, inkludert kirurgi og narkose, så vel som hemostatiske og terapeutiske legemidler. Men Jehovas vitner tror at allogene blodtransfusjoner (av fullblod, røde blodceller, hvite blodceller, blodplater og plasma) og preoperativ oppbevaring av autologt blod (PAD) for senere transfusjon er forbudt ifølge Bibelen.

Profesjonelle helsearbeidere bør ta i betraktning etiske, juridiske og sosiale faktorer når de behandler pasienter som er Jehovas vitner.