Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Bioetikk og lovverk

Jehovas vitner setter livet høyt og ønsker den beste medisinske behandlingen for seg selv og barna sine. De godtar det meste av medisinsk behandling, utstyr og teknikker, inkludert kirurgi og narkose, så vel som hemostatiske og terapeutiske legemidler. Men Jehovas vitner tror at allogene blodtransfusjoner (av fullblod, røde blodceller, hvite blodceller, blodplater og plasma) og preoperativ oppbevaring av autologt blod (PAD) for senere transfusjon er forbudt ifølge Bibelen.

Profesjonelle helsearbeidere bør ta i betraktning etiske, juridiske og sosiale faktorer når de behandler pasienter som er Jehovas vitner.

 

Bioetikk og lovverk

Bioetikk og lovverk (pediatri)


Den medisinske delen av jw.org er laget som en kilde til informasjon hovedsakelig for leger og andre profesjonelle helsearbeidere. Den gir verken medisinske råd eller anbefaler visse behandlingsmetoder og er heller ikke en erstatning for kvalifisert helsehjelp. Den kliniske litteraturen det er henvist til, er ikke utgitt av Jehovas vitner, men viser til strategier som kan vurderes som alternativ til blodtransfusjon. Alle kvalifiserte helsearbeidere har selv ansvaret for å følge med på ny informasjon, drøfte alternative behandlingsmetoder og hjelpe en pasient med å ta gode valg i forhold til pasientens lidelse, ønsker, verdier og tro. Ikke alle strategiene som er nevnt, passer for eller godtas av alle pasienter.

Pasienter: Søk alltid råd fra legen din eller annet kvalifisert helsepersonell om helseproblemer og behandlingsmetoder. Oppsøk lege hvis du mistenker at du er syk.

Nettstedet er regulert av dets vilkår for bruk.