Hopp til innhold

Aktuelle nedlastinger

Dokumentene nedenfor inneholder informasjon og hjelp for profesjonelle helsearbeidere som har pasienter som er Jehovas vitner.

 

Kliniske strategier for å unngå blodtransfusjon

En oversikt over trygge og effektive alternativer til blodtransfusjon som kan brukes under kirurgiske inngrep. Disse alternativene innebærer en rekke perioperative pasient-tilpassede metoder.

Sykehuskontaktutvalg for Jehovas vitner

Jehovas vitner har etablert et verdensomspennende nettverk til hjelp for leger som behandler pasienter som er Jehovas vitner. Dette dokumentet beskriver tjenester som er tilgjengelige for leger og institusjoner.

Religiøse og etiske holdninger til medisinsk behandling og relaterte saker

En oppsummering av Jehovas vitners offisielle standpunkt til helsehjelp, til bruk av eget blod under behandling og til klinisk bruk av fraksjoner utvunnet av blodets hovedbestanddeler.

Kliniske strategier for å forebygge blodtransfusjon på kirurgiske pasienter

En samling strategier for blodsparing som i kombinasjon med henvisningene på dette nettstedet kan brukes til å forebygge behovet for blodtransfusjoner hos kirurgiske pasienter. Dette dokumentet inneholder en lenke til mer enn 500 fagfellevurderte referanser.

Kliniske strategier for å forebygge blodtransfusjon i obstetrikk og gynekologi

En samling med strategier for obstetrikk og gynekologi uten blodtransfusjon. Dette dokumentet kan bidra til å forebygge behovet for å behandle postpartum blødning. Det inneholder lenker til hundrevis av referanser.

Kliniske strategier for å behandle akutt gastrointestinal blødning uten blodtransfusjon

En konsis beskrivelse av kliniske strategier for å behandle akutte øvre og nedre gastrointestinale blødninger uten allogen blodtransfusjon. Dette dokumentet inneholder en lenke til mer enn 500 fagfellevurderte referanser til medisinsk litteratur.

Kliniske strategier for å unngå blodtransfusjon hos kritisk syke pasienter

Dette dokumentet inneholder både veldokumenterte strategier for behandling av kritisk syke pasienter uten bruk av allogen blodtransfusjon og ekspertuttalelser om dette. Det inneholder også en lenke til mer enn 500 fagfellevurderte referanser til medisinsk litteratur.