Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Aktuelle nedlastinger

Dokumentene nedenfor inneholder informasjon og hjelp for profesjonelle helsearbeidere som har pasienter som er Jehovas vitner.

 

Kliniske strategier for å unngå blodtransfusjon

En oversikt over trygge og effektive alternativer til blodtransfusjon som kan brukes under kirurgiske inngrep. Disse alternativene innebærer en rekke perioperative pasient-tilpassede metoder.

Sykehuskontaktutvalg for Jehovas vitner

Jehovas vitner har etablert et verdensomspennende nettverk til hjelp for leger som behandler pasienter som er Jehovas vitner. Dette dokumentet beskriver tjenester som er tilgjengelige for leger og institusjoner.

Religiøse og etiske holdninger til medisinsk behandling og relaterte saker

En oppsummering av Jehovas vitners offisielle standpunkt til helsehjelp, til bruk av eget blod under behandling og til klinisk bruk av fraksjoner utvunnet av blodets hovedbestanddeler.


Den medisinske delen av jw.org er laget som en kilde til informasjon hovedsakelig for leger og andre profesjonelle helsearbeidere. Den gir verken medisinske råd eller anbefaler visse behandlingsmetoder og er heller ikke en erstatning for kvalifisert helsehjelp. Den kliniske litteraturen det er henvist til, er ikke utgitt av Jehovas vitner, men viser til strategier som kan vurderes som alternativ til blodtransfusjon. Alle kvalifiserte helsearbeidere har selv ansvaret for å følge med på ny informasjon, drøfte alternative behandlingsmetoder og hjelpe en pasient med å ta gode valg i forhold til pasientens lidelse, ønsker, verdier og tro. Ikke alle strategiene som er nevnt, passer for eller godtas av alle pasienter.

Pasienter: Søk alltid råd fra legen din eller annet kvalifisert helsepersonell om helseproblemer og behandlingsmetoder. Oppsøk lege hvis du mistenker at du er syk.

Nettstedet er regulert av dets vilkår for bruk.