Tilgjengelighetsinnstilling

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

Medisinsk litteratur inneholder en mengde rapporter om kompliserte kirurgiske inngrep som har blitt utført på en vellykket måte uten overføring av allogent fullblod eller dets fire hovedbestanddeler. For å unngå blodtransfusjoner må man bruke kliniske strategier som reduserer blodtap, blodsparende teknikker og øke antall blodceller og evnen til å tåle anemi. Her finner du henvisninger til fagfellevurderte artikler fra ledende medisinske tidsskrifter med dokumentasjon til støtte for å bruke blodsparende teknikker og alternativer til blodtransfusjoner.

 

Medisin og kirurgi

Kliniske strategier fra fagfellevurderte medisinske tidsskrift om behandling av blødning og anemi uten bruk av blodtransfusjoner.

Pediatri

Kliniske strategier for neonatal og pediatrisk behandling uten blodtransfusjoner.

Sykdommer og tilstander

Kliniske strategier for behandling av visse sykdommer og tilstander uten allogene blodtransfusjoner.

Bioetikk og lovverk

Etiske, juridiske og sosiale vurderinger som hjelper profesjonelle helsearbeidere når de behandler Jehovas vitner.


Aktuelle artikler

Fibrinogen supplementation after cardiac surgery: insights from the zero-plasma trial (ZEPLAST).

Ranucci M, Baryshnikova E

Kilde‎: Br J Anaesth 2016;116(5):618-23.

Arkiv‎: PubMed 26893405

DOI‎: 10.1093/bja/aev539

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26893405

Early erythropoietin administration does not increase the risk of retinopathy in preterm infants.

Chou HH, Chung MY, Zhou XG, Lin HC

Kilde‎: Pediatr Neonatol 2016 Jun. [Epub ahead of print.]

Arkiv‎: PubMed 27346390

DOI‎: 10.1016/j.pedneo.2016.03.006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27346390

Minimizing blood transfusions in the surgical correction of craniosynostosis: a 10-year single-center experience.

Bonfield CM, Sharma J, Cochrane DD, Singhal A, Steinbok P

Kilde‎: Childs Nerv Syst 2016;32(1):143-51.

Arkiv‎: PubMed 26351073

DOI‎: 10.1007/s00381-015-2900-6

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26351073

Cardiovascular surgery in Jehovah's Witness patients: the role of preoperative optimization.

Tanaka A, Ota T, Uriel N, Asfaw Z, Onsager D, Lonchyna VA, Jeevanandam V

Kilde‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2015;150(4):976-83.e1-3.

Arkiv‎: PubMed 26211405

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2015.06.059

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26211405

Minimally-myelosuppressive asparaginase-containing induction regimen for treatment of a Jehovah's Witness with mutant IDH1/NPM1/NRAS acute myeloid leukemia.

Emadi A, Bade NA, Stevenson B, Singh Z

Kilde‎: Pharmaceuticals (Basel) 2016;9(1):E12.

Arkiv‎: PubMed 27064021

DOI‎: 10.3390/ph9010012

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27064021

Autologous stem-cell transplantation without hematopoietic support for the treatment of hematologic malignancies in Jehovah's Witnesses.

Ford PA, Grant SJ, Mick R, Keck G

Kilde‎: J Clin Oncol 2015;33(15):1674-9.

Arkiv‎: PubMed 25870085

DOI‎: 10.1200/JCO.2014.57.9912

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25870085

Tranexamic acid for preventing postpartum blood loss after cesarean delivery: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.

Simonazzi G, Bisulli M, Saccone G, Moro E, Marshall A, Berghella V

Kilde‎: Acta Obstet Gynecol Scand 2016;95(1):28-37.

Arkiv‎: PubMed 26698831

DOI‎: 10.1111/aogs.12798

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26698831

Does autologous blood transfusion during liver transplantation for hepatocellular carcinoma increase risk of recurrence?

Araujo RL, Pantanali CA, Haddad L, Rocha Filho JA, D'Albuquerque LA, Andraus W

Kilde‎: World J Gastrointest Surg 2016;8(2):161-8.

Arkiv‎: PubMed 26981190

DOI‎: 10.4240/wjgs.v8.i2.161

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26981190


Den medisinske delen av jw.org er laget som en kilde til informasjon hovedsakelig for leger og andre profesjonelle helsearbeidere. Den gir verken medisinske råd eller anbefaler visse behandlingsmetoder og er heller ikke en erstatning for kvalifisert helsehjelp. Den kliniske litteraturen det er henvist til, er ikke utgitt av Jehovas vitner, men viser til strategier som kan vurderes som alternativ til blodtransfusjon. Alle kvalifiserte helsearbeidere har selv ansvaret for å følge med på ny informasjon, drøfte alternative behandlingsmetoder og hjelpe en pasient med å ta gode valg i forhold til pasientens lidelse, ønsker, verdier og tro. Ikke alle strategiene som er nevnt, passer for eller godtas av alle pasienter.

Pasienter: Søk alltid råd fra legen din eller annet kvalifisert helsepersonell om helseproblemer og behandlingsmetoder. Oppsøk lege hvis du mistenker at du er syk.

Nettstedet er regulert av dets vilkår for bruk.