Hopp til innhold

Medisinsk informasjon til leger

Medisinsk litteratur inneholder en mengde rapporter om kompliserte kirurgiske inngrep som har blitt utført på en vellykket måte uten overføring av allogent fullblod eller dets fire hovedbestanddeler. For å unngå blodtransfusjoner må man bruke kliniske strategier som reduserer blodtap, bruke blodsparende teknikker og øke antall blodceller og evnen til å tåle anemi. Her finner du henvisninger til fagfellevurderte artikler fra ledende medisinske tidsskrifter med dokumentasjon til støtte for å bruke blodsparende teknikker og alternativer til blodtransfusjoner.

 

Medisin og kirurgi

Kliniske strategier fra fagfellevurderte medisinske tidsskrift om behandling av blødning og anemi uten bruk av blodtransfusjoner.

Pediatri

Kliniske strategier for neonatal og pediatrisk behandling uten blodtransfusjoner.

Sykdommer og tilstander

Kliniske strategier for behandling av visse sykdommer og tilstander uten allogene blodtransfusjoner.

Bioetikk og lovverk

Etiske, juridiske og sosiale vurderinger som hjelper profesjonelle helsearbeidere når de behandler Jehovas vitner.


Aktuelle artikler

Determining optimal treatment to correct preoperative anemia and reduce perioperative allogeneic blood transfusions in cardiac surgery: a retrospective cohort study. (åpner nytt vindu)

Peel JK, Trudeau J, Tano R, Jadunandan S, Callum J, Moussa F, Lin Y

Kilde‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2021;35(9):2631-9.

Arkiv‎: PubMed 33483268

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2020.12.044

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33483268/ (åpner nytt vindu)

Transfusions and neurodevelopmental outcomes in extremely low gestation neonates enrolled in the PENUT Trial: a randomized clinical trial. (åpner nytt vindu)

Vu PT, Ohls RK, Mayock DE, German KR, Comstock BA, Heagerty PJ, Juul SE; PENUT Consortium

Kilde‎: Pediatr Res 2021;90(1):109-16.

Arkiv‎: PubMed 33432157

DOI‎: 10.1038/s41390-020-01273-w

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33432157/ (åpner nytt vindu)

Perioperative management including dual cell salvage in a Jehovah's Witness patient undergoing major urological surgery. (åpner nytt vindu)

Smith TG, Anastasescu I, Wight JM, Danaee A, Nair R, O'Brien TS

Kilde‎: Clin Case Rep 2021;9(11):e05098.

Arkiv‎: PubMed 34824851

DOI‎: 10.1002/ccr3.5098

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34824851/ (åpner nytt vindu)

Bloodless management of the anemic patient in the emergency department. (åpner nytt vindu)

Johnson-Arbor K, Verstraete R

Kilde‎: Ann Emerg Med 2022;79(1):48-57.

Arkiv‎: PubMed 34353645

DOI‎: 10.1016/j.annemergmed.2021.06.015

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34353645/ (åpner nytt vindu)

Bilateral sequential lung transplantation in Jehovah's Witnesses. (åpner nytt vindu)

Chan EG, Morrell MR, Chan PG, Sanchez PG

Kilde‎: Perfusion 2021;36(7):672-6.

Arkiv‎: PubMed 32650703

DOI‎: 10.1177/0267659120939364

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32650703/ (åpner nytt vindu)

Associations between preoperative anaemia and hospital costs following major abdominal surgery: cohort study. (åpner nytt vindu)

Meyerov J, Louis M, Lee DK, Fletcher L, Banyasz D, Miles LF, Ma R, Tosif S, Koshy AN, Story DA, Bellomo R, Weinberg L

Kilde‎: BJS Open 2021;5(2):zraa070.

Arkiv‎: PubMed 33834189

DOI‎: 10.1093/bjsopen/zraa070

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33834189/ (åpner nytt vindu)

STS/SCA/AmSECT/SABM update to the clinical practice guidelines on patient blood management. (åpner nytt vindu)

Tibi P, McClure RS, Huang J, Baker RA, Fitzgerald D, Mazer CD, Stone M, Chu D, Stammers AH, Dickinson T, Shore-Lesserson L, Ferraris V, Firestone S, Kissoon K, Moffatt-Bruce S

Kilde‎: Ann Thorac Surg 2021;112(3):981-1004.

Arkiv‎: PubMed 34217505

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2021.03.033

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34217505/ (åpner nytt vindu)

Association of umbilical cord management strategies with outcomes of preterm infants: a systematic review and network meta-analysis. (åpner nytt vindu)

Jasani B, Torgalkar R, Ye XY, Syed S, Shah PS

Kilde‎: JAMA Pediatr 2021;175(4):e210102.

Arkiv‎: PubMed 33683307

DOI‎: 10.1001/jamapediatrics.2021.0102

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33683307 (åpner nytt vindu)

Perioperative management of patients for whom transfusion is not an option. (åpner nytt vindu)

Guinn NR, Resar LMS, Frank SM

Kilde‎: Anesthesiology 2021;134(6):939-48.

Arkiv‎: PubMed 33857295

DOI‎: 10.1097/ALN.0000000000003763

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33857295 (åpner nytt vindu)