Hopp til innhold

Medisin og kirurgi

Kliniske strategier fra fagfellevurderte medisinske tidsskrift om behandling av blødning og anemi uten bruk av blodtransfusjoner.

Pediatri

Kliniske strategier for neonatal og pediatrisk behandling uten blodtransfusjoner.

Sykdommer og tilstander

Kliniske strategier for behandling av visse sykdommer og tilstander uten allogene blodtransfusjoner.

Bioetikk og lovverk

Etiske, juridiske og sosiale vurderinger som hjelper profesjonelle helsearbeidere når de behandler Jehovas vitner.


Aktuelle artikler

Multimodal patient blood management program based on a three-pillar strategy: a systematic review and meta-analysis.

Althoff FC, Neb H, Herrmann E, Trentino KM, Vernich L, Füllenbach C, Freedman J, Waters JH, Farmer S, Leahy MF, Zacharowski K, Meybohm P, Choorapoikayil S

Kilde‎: Ann Surg 2019;269(5):794-804.

Arkiv‎: PubMed 30418206

DOI‎: 10.1097/SLA.0000000000003095

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30418206

Impact of preoperative erythropoietin on allogeneic blood transfusions in surgical patients: results from a systematic review and meta-analysis.

Cho BC, Serini J, Zorrilla-Vaca A, Scott MJ, Gehrie EA, Frank SM, Grant MC

Kilde‎: Anesth Analg 2019;128(5):981-92.

Arkiv‎: PubMed 30649068

DOI‎: 10.1213/ANE.0000000000004005

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30649068

Successful ascending aorta and hemiarch replacement and aortic valve resuspension via redo median sternotomy using hypothermic circulatory arrest in a practicing Jehovah's Witnesses patient.

Gamble JF, Maxwell CD, Gaca J, Guinn NR, Cho BC, Frank SM, Tibi PR

Kilde‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2019;33(5):1447-54.

Arkiv‎: PubMed 30704828

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2018.12.019

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30704828

Bloodless management of postpartum hemorrhage and Jehovah's Witnesses.

Nguyen TN, Boyd ME

Kilde‎: J Obstet Gynaecol Can 2019;41(6):743-4.

Arkiv‎: PubMed 31126430

DOI‎: 10.1016/j.jogc.2019.03.020

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31126430

Prothrombin complex concentrate in cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis.

Roman M, Biancari F, Ahmed AB, Agarwal S, Hadjinikolaou L, Al-Sarraf A, Tsang G, Oo AY, Field M, Santini F, Mariscalco G

Kilde‎: Ann Thorac Surg 2019;107(4):1275-83.

Arkiv‎: PubMed 30458156

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2018.10.013

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30458156

The beneficial effects of minimizing blood loss in pancreatoduodenectomy.

Seykora TF, Ecker BL, McMillan MT, Maggino L, Beane JD, Fong ZV, Hollis RH, Jamieson NB, Javed AA, Kowalsky SJ, Kunstman JW, Malleo G, Poruk KE, Soares K, Valero V 3rd, Velu LKP, Watkins AA, Vollmer CM Jr; Pancreas Fistula Study Group

Kilde‎: Ann Surg 2019;270(1):147-57.

Arkiv‎: PubMed 29489483

DOI‎: 10.1097/SLA.0000000000002714

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29489483

Obstetric intra-operative cell salvage: a review of an established cell salvage service with 1170 re-infused cases.

Sullivan IJ, Ralph CJ

Kilde‎: Anaesthesia 2019;74(8):976-83.

Arkiv‎: PubMed 30912123

DOI‎: 10.1111/anae.14630

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30912123

Intravenous iron in patients undergoing maintenance hemodialysis.

Macdougall IC, White C, Anker SD, Bhandari S, Farrington K, Kalra PA, McMurray JJV, Murray H, Tomson CRV, Wheeler DC, Winearls CG, Ford I; PIVOTAL Investigators and Committees

Kilde‎: N Engl J Med 2019;380(5):447-58.

Arkiv‎: PubMed 30365356

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1810742

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30365356


Den medisinske delen av jw.org er laget som en kilde til informasjon hovedsakelig for leger og andre profesjonelle helsearbeidere. Den gir verken medisinske råd eller anbefaler visse behandlingsmetoder og er heller ikke en erstatning for kvalifisert helsehjelp. Den kliniske litteraturen det er henvist til, er ikke utgitt av Jehovas vitner, men viser til strategier som kan vurderes som alternativ til blodtransfusjon. Alle kvalifiserte helsearbeidere har selv ansvaret for å følge med på ny informasjon, drøfte alternative behandlingsmetoder og hjelpe en pasient med å ta gode valg i forhold til pasientens lidelse, ønsker, verdier og tro. Ikke alle strategiene som er nevnt, passer for eller godtas av alle pasienter.

Pasienter: Søk alltid råd fra legen din eller annet kvalifisert helsepersonell om helseproblemer og behandlingsmetoder. Oppsøk lege hvis du mistenker at du er syk.

Nettstedet er regulert av dets vilkår for bruk.