Hopp til innhold

Informasjonsbrosjyrer for hele verden

 

Jehovas vitner – hvem er de?

Et overblikk over Jehovas vitner – hva de gjør, og hvordan de er organisert.

Jehovas vitner og deres publikasjoner

Jehovas vitners publikasjoner, som finnes i digitalt og trykt format, hjelper folk til å nærme seg Gud og få en bedre forståelse av det Bibelen lærer. Publikasjonene har en positiv virkning på leserne og kan hjelpe dem til å få et bedre liv.

Jehovas vitner i samfunnet

Jehovas vitner ønsker å bidra på en positiv og nyttig måte i det lokalsamfunnet de bor i, ved å gi bibelsk undervisning og humanitær hjelp.

Jehovas vitner og deres offentlige forkynnelse

En grunnleggende del av Jehovas vitners tilbedelse er å dele Bibelens gode budskap med andre. Hvilke metoder bruker de, og hvilken positiv innvirkning har forkynnelsen deres på samfunnet?

Jehovas vitner og familieliv

Jehovas vitner går inn for å følge bibelske prinsipper i familien, noe som er til beste for hvert enkelt familiemedlem. Det skaper en trygg og kjærlig atmosfære i familien. Foreldre ser på det som et viktig ansvar å lære barna sine om Bibelens normer.

Jehovas vitner – ofte stilte spørsmål

Svar på ti spørsmål som ofte blir stilt om Jehovas vitner.

Jehovas vitner og medisinsk behandling

Jehovas vitner ser på livet som en dyrebar gave fra Gud. De ser på både livet og blodet som hellig. De ønsker at de og familien deres skal få best mulig medisinsk behandling, og samarbeider med glede med medisinske fagfolk om å finne trygge og virkningsfulle alternativer til blodoverføring.

Jehovas vitner og siviltjeneste

Internasjonal rett anerkjenner militærnekting av samvittighetsgrunner som en grunnleggende menneskerettighet. Jehovas vitner er takknemlige når myndigheter følger internasjonale normer og sørger for en mulighet til å utføre samfunnsnyttig siviltjeneste som ikke har karakter av straff.

Jehovas vitner og politisk nøytralitet

I samsvar med Bibelens lære er Jehovas vitner politisk nøytrale. Myndighetene i mange land ser at vitnenes nøytralitet bidrar til fred, og at de er lovlydige borgere som respekterer og samarbeider med myndighetene.

Jehovas vitner og deres møter og stevner

Jehovas vitner ser på det å komme sammen på møter og stevner som en veldig viktig side ved troen sin. Møtene deres, som vanligvis blir holdt i bygninger som kalles Rikets saler, fokuserer på bibelsk undervisning og er åpne for alle.

Jehovas vitner og nødhjelpsarbeid

Når det skjer en katastrofe, er Jehovas vitner raske med å gi fysisk, følelsesmessig og åndelig hjelp. Deres velorganiserte innsats blir lagt merke til av myndighetspersoner og hjelpeorganisasjoner.

«Jehovas vitner i Moskva mot Russland»

Et sammendrag av Den europeiske menneskerettsdomstols avgjørelse i favør av Jehovas vitner i Moskva.

Jehovas vitners bibelske standpunkt angående beskyttelse av barn

Jehovas vitner er svært opptatt av at barn skal ha det bra. Dette dokumentet forklarer hva Jehovas vitner gjør ved anklager om overgrep mot barn.