Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Jehovas vitner i Ungarn får ros for å ha bidratt til å avverge en flomkatastrofe

Jehovas vitner i Ungarn får ros for å ha bidratt til å avverge en flomkatastrofe

I juni 2013 førte uvanlig kraftig regnvær i Mellom-Europa til at elver gikk over sine bredder. I Ungarn steg elven Donau, i nesten hele sin lengde, til det høyeste nivået som noensinne er målt.

På grunn av den alvorlige situasjonen tok Ungarns departement for menneskelige ressurser kontakt med Jehovas vitners avdelingskontor i Ungarn og spurte om Jehovas vitner kunne hjelpe dem i arbeidet med å forebygge flomskader. Avdelingskontoret oppfordret så menighetene langs Donau til å delta i de flomforebyggende tiltakene som lokale myndigheter organiserte.

Responsen fra menighetene var veldig god. I dagene som fulgte, var mer enn 900 Jehovas vitner fra 72 menigheter med på å forsterke elvebreddene. De ble bedt om å ha på seg et identifikasjonsmerke med ordene «Jehovas vitner» og navnet deres og navnet på den byen de bodde i.

I én by sendte en representant for den lokale avdelingen av Ungarns Røde Kors følgende melding til en menighet: «Dere fortjener vår takk og respekt, for det er sjelden vi ser eksempler på at noen jobber så forent og er så villige til å hjelpe – for ikke å snakke om hvor langt dere reiste! Det er med stolthet jeg holder dere fram som et strålende eksempel for byen vår!»

En som er leder for en nødhjelpsorganisasjon og dessuten er medlem av Ungarns nasjonalforsamling, sendte et brev til avdelingskontoret og takket Jehovas vitner for den fine innsatsen deres.