Oversettelsen av Min bok med fortellinger fra Bibelen på pangasinan, som ble utgitt i 2012, hjelper skolebarn på Filippinene som snakker det språket. Boken passer godt med et direktiv fra det filippinske utdanningsdepartementet om at man bør bruke barnets morsmål i undervisningen på barneskolene.

På Filippinene snakkes det godt over 100 språk, og spørsmålet om hvilket språk som skal brukes i klasserommet, har lenge vært debattert. I en forskrift fra utdanningsdepartementet i 2012 sies det at når man «bruker det språket som snakkes hjemme», fører det til at elevene lærer «bedre og raskere». Som et resultat ble prosjektet «Morsmålsbasert flerspråklig undervisning» iverksatt.

Det ble bestemt at pangasinan var et av de språkene som skulle brukes i undervisningen. Men det var et problem. En rektor skal ha uttalt at det ikke finnes noe særlig egnet lesestoff på pangasinan. Så da Jehovas vitner på områdestevnene i november 2012 utgav Min bok med fortellinger fra Bibelen på pangasinan, var tidspunktet svært gunstig.

Det var blitt trykt omkring 10 000 eksemplarer som skulle deles ut på stevnene. Både barna og foreldrene deres ble svært glade for å få en bok på morsmålet sitt. Et ektepar sa: «Barna våre elsker den, for de skjønner alt som står i den.»

Like etter stevnet tok noen Jehovas vitner med seg Min bok med fortellinger fra Bibelen til en skole i byen Dagupan. Lærerne der, som strevde med å finne stoff på pangasinan, ble svært begeistret for boken. Det ble levert over 340 bøker. Lærerne begynte straks å bruke boken for å lære barna å lese på sitt eget språk.

Jehovas vitner er glade for at Min bok med fortellinger fra Bibelen kan være til hjelp i undervisningen av barn. En av de oversetterne som var med på å oversette boken, sa: «Vi har lenge vært klar over hvor mye det betyr å utarbeide litteratur på folks morsmål for å kunne nå hjertet deres. Det er derfor Jehovas vitner gjør en så stor innsats for å oversette Bibelen og bibelsk litteratur til hundrevis av språk.»