For sjuende år på rad ble Jehovas vitners trykkeri i Mexico tildelt et miljøsertifikat.

Den 26. september 2012 tildelte myndighetene i Mexico Jehovas vitner et spesielt sertifikat som en anerkjennelse av deres «innsats for å ta vare på og verne om miljøet».

Dette miljøprogrammet hjelper næringslivet til å bli stadig mer miljøvennlig. Jehovas vitner deltar i dette programmet hvert år, selv om organisasjonen deres er ikke-kommersiell. En talsmann for trykkeriet i Mexico sa: «For å få dette miljøsertifikatet må vi kunne dokumentere at våre rutiner og utslipp oppfyller de lokale miljøforskriftene på sju områder: luft, vann, vanlig avfall, farlig avfall, sikkerhet, strømforbruk og miljøopplæring. Det er ikke slik at bedrifter er forpliktet til å melde seg på dette programmet. Vi er med frivillig.»

Jehovas vitner over hele verden gjør alt de kan for å unngå å skade jordens verdifulle miljø.