Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Barn i Thailand får hjelp til å gjøre det bra på skolen

Barn i Thailand får hjelp til å gjøre det bra på skolen

I desember 2012 startet Jehovas vitner i Thailand en spesiell kampanje for å hjelpe elever til å gjøre det bra på skolen. Tjue voksne Jehovas vitner oppsøkte skoler i Bangkok-området. De hadde et møte med undervisningsinspektøren på hver skole for å tilby lærere og elever oktobernummeret av Våkn opp!, som inneholdt artikkelserien «Hvordan gjøre det bra på skolen».

Kampanjen var vellykket, og vitnene utvidet den til hele landet. I løpet av ett og et halvt år kontaktet de 830 skoler. De erfarte at elever og lærere var så interessert i dette nummeret av Våkn opp!, at det var nødvendig å trykke opp tre nye opplag for å dekke etterspørselen. Bladet ble først trykt i cirka 30 000 eksemplarer. Dette emnet har imidlertid vært så populært at det har blitt levert mer enn 650 000 eksemplarer av bladet!

Skoleledere og lærere forstod raskt verdien av Våkn opp! En av lærerne sa: «Bladet vil hjelpe elevene våre til å få et bedre forhold til familien og ha gode mål å arbeide mot.» Noen skoler innlemmet stoffet i det vanlige skolepensumet. Andre brukte bladet til leseøving på skolen. Elevene på én skole fikk i oppgave å skrive rapporter basert på stoff i bladet, og de som leverte de beste besvarelsene, fikk premier.

En av elevene likte godt artikkelen «Kampen mot overvekt og fedme hos barn og unge», som også stod i dette bladet. Hun forklarte at fedme har blitt et vanlig problem, og at vennene hennes synes det er vanskelig å snakke med andre om det. Hun sa: «Takk for at dere gir råd som er så lett å forstå og følge.»

Foreldre har også likt stoffet. En mor takket Jehovas vitner som besøkte henne, for bladet og sa: «Det har gode tips som hjelper datteren min til å gjøre det bedre på skolen.»

Pichai Petratyotin, en talsmann for Jehovas vitner i Thailand, sa: «Våkn opp! framhever den gjennomprøvde visdommen i Bibelen, noe som er til stor nytte for folk i dag. Jehovas vitner har stor tro på verdien av utdanning, så vi er glad for å kunne gi bladet til alle, helt gratis.»