Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Hjelp til kriminelle

Hjelp til kriminelle

Hver dag mottar Jehovas vitners avdelingskontor flere titall brev fra folk i fengselsinstitusjoner i USA som ønsker seg åndelig hjelp.

Vi svarer på slike forespørsler ved å ordne med at forkynnere fra lokale menigheter foretar besøk og studerer Bibelen med folk i fengsler, fengselssykehus, ungdomsanstalter og institusjoner for rusmisbrukere.

I noen fengsler leder forkynnere fra Jehovas vitner menighetsmøter regelmessig. I ett fengsel var det for eksempel 32 som var til stede og hørte på et offentlig foredrag som ble holdt i to av fengselets luftegårder.

Resultatene har vært oppmuntrende. En mann som satt i fengsel på livstid i Indiana for overlagt drap, gjorde positive forandringer i sin personlighet og ble døpt som et av Jehovas vitner.

Et annet eksempel gjelder en mann som satt i et stort fengsel i California. Den forkynneren som studerte Bibelen med ham, sa: «Jeg så hvordan han var i utgangspunktet, og har sett hvilke framskritt han har gjort. De forandringene han gjorde for å bli kvalifisert til å bli døpt, er dyptgripende.»

Mange innsatte har begynt å leve etter Bibelen, selv om de vet at dette er noe som kan sette livet deres i fare. Noen som for eksempel har brutt med en gjeng, har vært nødt til å bli plassert i isolat eller bli flyttet til en annen institusjon for at de skulle være trygge.

Det gjør inntrykk på fengselsansatte å se den enestående kraften Bibelen har til å forandre folks liv. Noen har gitt Jehovas vitner forskjellige utmerkelser og priser for det gode frivillighetsarbeidet de gjør ved fengselsinstitusjoner.

 

Lær mer

ET GODT BUDSKAP FRA GUD!

Hvorfor er det bra for oss å leve etter Bibelens prinsipper?

Jesus forklarte hvorfor vi trenger veiledning, og hvilke to bibelske prinsipper som er viktigere enn andre.