Hopp til innhold

Hjelp til kriminelle

Hjelp til kriminelle

Hver dag mottar Jehovas vitners avdelingskontor flere titall brev fra folk i fengselsinstitusjoner i USA som ønsker seg åndelig hjelp.

Vi svarer på slike forespørsler ved å ordne med at forkynnere fra lokale menigheter foretar besøk og studerer Bibelen med folk i fengsler, fengselssykehus, ungdomsanstalter og institusjoner for rusmisbrukere.

I noen fengsler leder forkynnere fra Jehovas vitner menighetsmøter regelmessig. I ett fengsel var det for eksempel 32 som var til stede og hørte på et offentlig foredrag som ble holdt i to av fengselets luftegårder.

Resultatene har vært oppmuntrende. En mann som satt i fengsel på livstid i Indiana for overlagt drap, gjorde positive forandringer i sin personlighet og ble døpt som et av Jehovas vitner.

Et annet eksempel gjelder en mann som satt i et stort fengsel i California. Den forkynneren som studerte Bibelen med ham, sa: «Jeg så hvordan han var i utgangspunktet, og har sett hvilke framskritt han har gjort. De forandringene han gjorde for å bli kvalifisert til å bli døpt, er dyptgripende.»

Mange innsatte har begynt å leve etter Bibelen, selv om de vet at dette er noe som kan sette livet deres i fare. Noen som for eksempel har brutt med en gjeng, har vært nødt til å bli plassert i isolat eller bli flyttet til en annen institusjon for at de skulle være trygge.

Det gjør inntrykk på fengselsansatte å se den enestående kraften Bibelen har til å forandre folks liv. Noen har gitt Jehovas vitner forskjellige utmerkelser og priser for det gode frivillighetsarbeidet de gjør ved fengselsinstitusjoner.