Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Forenklet utgave av Vakttårnet

Forenklet utgave av Vakttårnet

Fra og med nummeret for juli 2011 er det blitt utgitt en forenklet utgave av Vakttårnet på engelsk for en prøveperiode på et år. Prøveperioden er nå over, og konklusjonen er at vi skal fortsette å utgi den forenklede utgaven på ubestemt tid.

Fra og med januar 2013 skal det også utgis forenklede utgaver på fransk, portugisisk og spansk.

Hensikten med den forenklede utgaven var i utgangspunktet å hjelpe dem som går i engelske menigheter av Jehovas vitner, men som ikke har engelsk som morsmål.

Fra det aller første nummeret har det strømmet inn takkebrev. Et av disse brevene kom fra Rebecca, 64 år, som bor i Liberia, og som aldri har gått på skolen. Hun skrev: «Jeg holder på å lære å lese. Før når jeg leste Vakttårnet, skjønte jeg ikke det som stod der. Jeg er så glad for den forenklede utgaven. Nå skjønner jeg det jeg leser

Mange foreldre bruker den forenklede utgaven når de skal hjelpe barna sine med å forberede seg til Vakttårn-studiet, et av Jehovas vitners møter.

Rosemary, som har foreldreansvar for tre barnebarn, skriver: «Det har alltid vært en utfordring å studere Vakttårnet med jentene. Før måtte vi slå opp mange av ordene i en ordbok for å forstå hva de betydde. Det gikk så mye tid med til bare å forstå formuleringene i noen av artiklene at barna ofte gikk glipp av poenget. Nå bruker vi tiden på skriftstedene og på hvordan de henger sammen med det vi skal lære.»

Her er et eksempel som viser forskjellen mellom den vanlige teksten og den forenklede teksten. I en beskrivelse av et møte som Kristi apostler hadde, og som det står om i Apostlenes gjerninger, kapittel 15, sies det i standardutgaven: «What followed was, not a mind-numbing theological debate over dry technicalities, but a lively doctrinal discussion.» I den forenklede utgaven står det: «Their meeting was, not a boring religious argument about unimportant details, but an exciting discussion about Bible teachings.»