Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Det teamet som oversetter til spansk, flytter til Spania

Det teamet som oversetter til spansk, flytter til Spania

Jesus sa at det gode budskap om Guds rike skulle bli forkynt for mennesker over hele jorden. (Matteus 24:14) Siden 1909 har de bibelske publikasjonene som Jehovas vitner utgir, blitt oversatt til spansk, noe som har hjulpet folk verden over til å høre budskapet om Riket på sitt morsmål. I dag er det bare kinesisk som har flere morsmålsbrukere enn spansk, og på verdensbasis er det omtrent en halv milliard som snakker spansk.

«Spansk er et internasjonalt språk som snakkes i flere titall land med svært forskjellige kulturer», sier William, et medlem av det spanske oversetterteamet. «Målet vårt er å oversette på en slik måte at vi når hjertet til lesere som har helt forskjellig bakgrunn, utdanningsnivå og levestandard.» For å nå en slik sammensatt målgruppe består oversetterteamet av medlemmer fra Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Mexico, Puerto Rico, Uruguay, USA, Venezuela og naturlig nok Spania.

I flere tiår oversatte Jehovas vitner til spansk i USA, med hjelp fra noen vitner i Argentina, Mexico og Spania. Men i 1993 ble det spanske oversetterteamet flyttet til Puerto Rico for at alle oversetterne skulle kunne jobbe sammen på ett sted.

I mars 2012 ble det bestemt at den spanske oversettelsesavdelingen skulle flytte igjen, denne gangen til Jehovas vitners avdelingskontor i Spania. Edward forteller: «Vi måtte ikke bare flytte folk, personlige eiendeler og utstyr, men vi måtte også ta med oss et annet viktig ‘medlem’ av avdelingen – oversettelsens bibliotek.» Biblioteket består av rundt 2500 bøker, inkludert flere hundre spanske bibeloversettelser.

En hjertelig mottagelse i Spania

Den 29. mai 2013 kom medlemmene av den spanske oversettelsesavdelingen til sitt nye hjem og ble ønsket hjertelig velkommen av Betel-familien i Spania. Oversettere, bibliotek og utstyr har flyttet til den andre siden av Atlanterhavet, men takket være nøye planlegging og hardt arbeid har de som leser Jehovas vitners publikasjoner på spansk, ikke merket noe avbrudd i utgivelsen av litteraturen. «Det er budskapet om Guds rike som er viktig», sier Edward, «og vi vil at så mange spansktalende som mulig skal få lese om det.»