Jehovas vitner gjør mye for å kontakte folk i Irland og Storbritannia som snakker de keltiske språkene irsk, skotsk-gælisk og walisisk.

I september 2012 lanserte vi jw.org med nytt design på mange språk, blant annet irsk og walisisk. I august 2014 ble nettsiden også tilgjengelig på skotsk-gælisk. Vi trykker også mange forskjellige bibelske publikasjoner på disse språkene. Hvordan har responsen vært?

En prest tok imot en bibelsk traktat på skotsk-gælisk, leste den høyt med en gang og begynte å gråte. Hvorfor ble han rørt? Han ble overrasket over den høye kvaliteten på oversettingen og sa: «Hvem har oversatt dette? Det er veldig bra!»

Det var cirka 750 som besøkte jw.org på skotsk-gælisk i løpet av den første måneden.

En foreleser på Irlands nasjonale universitet i Galway fortalte et Jehovas vitne at han ikke var interessert i religion. Men da han fikk vite at han kunne få brosjyren Bibelen – hva er dens budskap?irsk, bad han om å få et eksemplar. Han mente at alle burde ha tilgang til bibelsk litteratur på morsmålet sitt, og han roste Jehovas vitner for alt de har gjort for å sørge for litteratur til irsktalende.

En eldre kvinne fortalte hvor glad hun var for å få en bibelsk brosjyre på walisisk. Hun sa: «Helt ærlig, hvis du hadde tilbudt meg den på engelsk, ville jeg nok ikke tatt imot den, men det er så fint å få den på sitt eget språk.»

I august 2014 begynte vi å legge ut mer stoff på walisisk på jw.org. Interessant nok ble antall besøkende på den walisiske nettsiden mer enn fordoblet den måneden.

«Vi snakker samme språk»

Etter at Jesus hadde forklart Skriftene for to av disiplene sine, sa de entusiastisk: «Brant ikke våre hjerter da han talte til oss på veien, da han fullt ut åpnet Skriftene for oss?» (Lukas 24:32) Folks liv blir ofte påvirket i større grad når de får bibelske sannheter tydelig forklart på sitt eget språk.

En mann fra Wales som heter Emyr, er gift med et Jehovas vitne, men hadde aldri før vært interessert i sin kones tro. Så ble han kjent med et Jehovas vitne som heter Russell. Emyr forklarer hvorfor han forandret oppfatning: «Jeg bestemte meg for å studere Bibelen da Russell viste meg boken Hva er det Bibelen egentlig lærer? * Han gav meg et eksemplar og sa: ‘Denne boken er på walisisk. Vi skal studere den sammen, og vi begynner nå.’» Hvorfor likte Emyr at Russell gikk så rett på sak? Han sier: «Du skjønner, vi snakker samme språk, har samme kultur og forstår hverandre.» Emyrs hjerte «brant» når han kunne snakke om Bibelen på morsmålet sitt, walisisk, for han forstod forklaringene så godt.

Jehovas vitner fortsetter å hjelpe folk til å lære om Gud på morsmålet deres, det språket som rører ved hjertet.

^ avsn. 11 Et hjelpemiddel til bibelstudium utgitt av Jehovas vitner.