Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Oversettelsesarbeid i Mexico og Mellom-Amerika

Oversettelsesarbeid i Mexico og Mellom-Amerika

I Mexico og Mellom-Amerika arbeider omkring 290 oversettere i seks forskjellige land med å oversette bibelske publikasjoner til over 60 språk. Hvorfor gjør de dette? Fordi når mennesker får bibelsk litteratur på et språk som de forstår godt, vil den lettere nå hjertet deres. – 1. Korinter 14:9.

For at kvaliteten på det som blir oversatt, skal bli enda bedre, har noen oversettere som tidligere arbeidet på Jehovas vitners avdelingskontor i Mexico by, blitt overført til kontorer på steder der språkene deres snakkes. Hvorfor har det vært bra? Oversetterne har mer kontakt med dem som har det språket de skal oversette publikasjonene til, som morsmål. Dette gjør det enklere for dem å oversette litteratur som er lett forståelig.

Hva synes oversetterne om denne forandringen? Federico, som oversetter til Guerrero-nahuatl, sier: «I løpet av de ti årene jeg var i Mexico by, traff jeg bare én familie som snakket språket mitt. Men her, i byene i nærheten av oversettelseskontoret, snakker nesten alle det språket!»

Karin, som oversetter til nedertysk på oversettelseskontoret i staten Chihuahua i Mexico, sier: «Det at jeg bor blant mennonitter, har hjulpet meg til å følge med på utviklingen i det språket de snakker. Vi bor og arbeider i en liten by, og når jeg ser ut av vinduet, kan jeg se dem som vil ha nytte av det oversettelsesarbeidet vi gjør her.»

Neyfi, som nå bor på oversettelseskontoret i Mérida i Mexico, forteller: «Når vi leder bibelstudier på maya, blir vi oppmerksom på uttrykk som ikke så lett blir forstått av mayafolket. Derfor prøver vi å gjengi disse uttrykkene på en mer naturlig måte når vi oversetter.»

Hvordan er det som oversettes, til gagn for dem som får det? La oss ta bare ett eksempel: Elena, som har tlapanec som morsmål, gikk regelmessig på Jehovas vitners møter i cirka 40 år. Siden møtene var på spansk, forstod hun imidlertid ikke det som ble sagt. «Jeg bare visste at jeg ville være på møtene», sier hun. Men etter at Elena hadde studert Bibelen ved hjelp av brosjyrer på tlapanec, hadde hun fått så stor kjærlighet til Gud at hun innviet livet sitt til ham og ble døpt i 2013. Elena sier: «Jeg takker Jehova for at han har latt meg forstå Bibelen.»