Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Sanger på mange språk

Sanger på mange språk

Å oversette bare én sang til et annet språk er en stor utfordring. Så det å oversette en hel sangbok på 135 sanger kan virke som en nærmest umulig oppgave.

Jehovas vitner har gått i gang med den jobben, og på tre år har de klart å oversette hele sin nye sangbok, Syng for Jehova, til 116 språk. En utgave av sangboken med 55 sanger finnes på ytterligere 55 språk. Flere titall andre språk er på vei.

Oversetting og skriving av sangtekster

Jehovas vitner oversetter allerede bibelsk litteratur til rundt 600 språk, og cirka 400 av disse er tilgjengelige på nett. Men å oversette sangboken har vært en helt spesiell utfordring. Hvorfor? For selv om melodiene i Syng for Jehova er de samme, er sangtekstene blitt oversatt til mange språk.

Det er noe helt annet å oversette en sangtekst enn å oversette tekst til et blad. Når man for eksempel oversetter bladet Vakttårnet til et annet språk, går oversetterne inn for å overbringe alle nyanser i den opprinnelige teksten på en nøyaktig måte. Men med musikk forholder det seg på en annen måte.

Hvordan det gjøres

De som oversetter sanger, jobber med den opprinnelige teksten på en litt annen måte, for sangtekstene må være meningsfylte, vakre og lette å huske.

Teksten i en lovsang bør være enkel nok til at den som synger, straks får tak i meningen og hensikten med hver strofe. På hvert språk må teksten passe så godt til musikken at sangene flyter naturlig, som om ordene i dem var sangerens egne.

Hvordan klarer oversetterne å nå dette målet? Istedenfor å utarbeide strofer som er oversatt direkte fra de opprinnelige engelske tekstene i Syng for Jehova, har teamene fått vite at de skal skrive nye sangtekster som overbringer essensen i sangen på originalspråket. Samtidig som oversetterne er nøye med å bevare den bibelske tanken i hver sang, bruker de vanlige ord og uttrykk på sitt språk som er lette å forstå og huske.

Det første oversetterne gjør, er å lage en bokstavelig oversettelse av den engelske sangen. Et Jehovas vitne med gode poetiske evner går deretter i gang med å lage en vakker, men meningsfylt sangtekst av den oversatte teksten. Oversetterteamet og korrekturleserne, som hele tiden har i tankene at teksten skal være riktig bibelsk sett, går så nøye igjennom det arbeidet tekstforfatteren har gjort.

Jehovas vitner over hele verden ble veldig glade da de fikk den nye sangboken, og mange gleder seg til at den skal komme på en rekke flere språk.