Hopp til innhold

Hjelp til blinde i Afrika

Hjelp til blinde i Afrika

I noen utviklingsland har ikke blinde alltid de samme mulighetene som blinde i andre land. De blir noen ganger holdt utenfor samfunnet og får ikke den hjelpen de trenger i hverdagen når de skal gjøre ting som ikke er noe problem for seende. Det kan for eksempel være spesielt vanskelig å dra på markedet for å kjøpe mat, ta bussen eller håndtere penger. Å lese kan også være et problem. Ikke alle leser punktskrift. Og selv om de gjør det, kan det være vanskelig for dem å finne publikasjoner på sitt eget språk.

I mer enn hundre år har Jehovas vitner produsert bibelske publikasjoner for blinde. For å gjøre publikasjoner i punktskrift tilgjengelig på chichewa, et språk som snakkes i Malawi, sørget Jehovas vitner nylig for at utstyr til trykking og innbinding av litteratur i punktskrift ble sendt fra Nederland til Malawi.

Leo, som har erfaring med å produsere publikasjoner i punktskrift, reiste fra Jehovas vitners avdelingskontor i Brasil til Malawi. Der hjalp han et team på fem personer til å lære å bruke utstyret og et dataprogram som transkriberer tekst til punktskrift. Dette programmet, som Jehovas vitner har utviklet, kan gjøre om tekst til punktskrift på chichewa. For at programmet skal klare det, måtte brukerne lage en konverteringstabell for chichewa som inneholder både de vanlige skrifttegnene og punktskrifttegnene. Programmet kan konvertere tekst til punktskrift og tilpasse layouten i publikasjonen, slik at den er lett å lese for en blind. Legg merke til hva noen som bor i Malawi, har sagt om de publikasjonene de har i punktskrift.

Munyaradzi er en ung, blind kvinne som jobber deltid på en radiostasjon, hvor hun har sitt eget program. Hun bruker også 70 timer hver måned på å lære andre om Bibelen. Hun sier: «Før fikk jeg publikasjoner i punktskrift på engelsk, men det at jeg nå får dem på morsmålet mitt, gjør meg varm om hjertet. Jeg er takknemlig for alt det mine trosfeller gjør og de pengene de bruker for at vi skal kunne få publikasjoner i punktskrift på vårt eget språk. Det får meg til å føle at vi ikke har blitt glemt, men at vi blir sett på som verdifulle.»

Francis er et Jehovas vitne som bor nord i Malawi. Fordi han er blind, var han tidligere avhengig av at andre leste for ham. Da han fikk sin første publikasjon i punktskrift på chichewa, utbrøt han: «Drømmer jeg? Dette er fantastisk!»

Loyce, som også er blind, er en heltidsforkynner. Hun har hjulpet 52 personer til å få et bedre liv. Hvordan? Hun underviser andre ved å bruke en publikasjon i punktskrift, mens de hun studerer med, bruker den vanlige trykte utgaven. Begge publikasjonene er laget av Jehovas vitner.

Loyce leder et bibelstudium

Leo, den instruktøren fra Brasil som ble nevnt tidligere, sier: «Det er utrolig tilfredsstillende å gi folk bibelske publikasjoner i punktskrift og se hvordan de reagerer når de skjønner at de er på deres eget språk. Mange av dem har fortalt hvor takknemlige de er mot Jehova, og hvor glade de er for å kunne forberede seg til kristne møter og til forkynnelsesarbeidet på egen hånd. De er ikke lenger avhengig av at noen leser for dem. Nå er det personlige studiet deres virkelig personlig. Det er lettere for dem å hjelpe familien til å gjøre åndelige framskritt. Disse publikasjonene hjelper dem til å få et nærere forhold til Jehova.»