Over hele verden leser folk Jehovas vitners litteratur. Millioner leser denne litteraturen i elektronisk format, slik du gjør nå. Men det vil kanskje overraske deg å få vite omfanget av trykkerivirksomheten vår. I 2013 produserte vi bibelsk litteratur på cirka 700 språk og distribuerte den i 239 land og områder.

Før 1920 var det kommersielle bedrifter som tok seg av trykkingen for oss. Det året begynte vi selv å trykke noen av bladene og brosjyrene våre i et lite, leid lokale i Brooklyn i New York. Fra denne spede begynnelsen driver vi nå 15 trykkerier i Afrika, Asia, Australia, Europa, Nord-Amerika og Sør-Amerika.

Vår viktigste bok

Den viktigste boken vi trykker, er selvfølgelig Bibelen. I 1942 trykte vi for første gang hele Bibelen. Det var den engelske oversettelsen King James Version. Siden 1961 har Jehovas vitner oversatt og utgitt hele Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter i ett bind. I 2013 hadde vi produsert over 184 millioner eksemplarer av denne bibelen på 121 språk.

Produksjonstallene forteller ikke alt. De biblene vi produserer, er veldig holdbare. De blir trykt på syrefritt papir for at sidene ikke skal gulne, og blir solid innbundet. Resultatet er en bibel som tåler daglig bruk.

Andre publikasjoner

Vi trykker også publikasjoner som hjelper folk til å forstå Bibelen. Tenk over noen tall fra 2013:

  • Vakttårnet, vårt viktigste tidsskrift, blir trykt på over 210 språk og er verdens mest utbredte blad. Hvert 16-siders nummer har et opplag på omkring 45 000 000.

  • Våkn opp!, som er Vakttårnets søsterorgan – og verdens nest mest utbredte blad – blir trykt på 99 språk. Hvert nummer har et opplag på omkring 44 000 000.

  • Hva er det Bibelen egentlig lærer? er en 224-siders bok med myke permer som er spesielt laget for å hjelpe folk til å forstå Bibelens grunnleggende lære. Siden 2005 er det blitt trykt mer enn 214 millioner eksemplarer av denne boken på over 240 språk.

  • Hør på Gud er en 32-siders brosjyre som er laget for å hjelpe dem som ikke leser så godt. Den formidler enkle bibelske sannheter ved hjelp av vakre illustrasjoner og korte billedtekster. Det er blitt produsert mer enn 42 millioner eksemplarer av den på over 400 språk.

I tillegg til disse publikasjonene trykker Jehovas vitner mange forskjellige bøker, brosjyrer og traktater som hjelper dem som studerer Bibelen, til å undersøke bibelske spørsmål, takle livets problemer og få et lykkelig familieliv. I 2012 produserte Jehovas vitners trykkerier mer enn 1,3 milliarder blad og 80 millioner bøker og bibler.

I 2012 produserte Jehovas vitners trykkerier mer enn 1,3 milliarder blad og 80 millioner bøker og bibler

De som besøker trykkeriene våre, blir ofte imponert når de ser dem som jobber hardt med å produsere denne litteraturen. Alle disse mennene og kvinnene gir villig av sin tid og sine krefter. Når de begynner på Betel, som betyr «Guds hus», har de færreste av dem noen erfaring fra trykkeribransjen. Men et internt opplæringsprogram og et arbeidsmiljø som legger vekt på opplæring, gir gode resultater. Det er for eksempel vanlig å se unge menn i 20-årene betjene en høyhastighetspresse som kan trykke 200 000 16-siders blad i timen.

Hvor kommer pengene fra?

Over hele verden blir det arbeidet Jehovas vitner gjør, støttet av frivillige bidrag. I august 1879 stod det i Zion’s Watch Tower (Sions Vakttårn), nå kjent som Vakttårnet: «Vi tror at ‘Sions Vakttårn’ har JEHOVA som sin støtte, og fordi det er slik, vil det aldri tigge eller be mennesker om økonomisk støtte.» Vi ser det på samme måte i dag.

Hvorfor legger vi så mye tid, penger og krefter i dette arbeidet? Fordi vi håper at enten du leser en av de millioner av bibler eller bøker som kommer fra våre trykkerier, eller en av de publikasjonene som ligger på nettet, så vil dette hjelpe deg til å få et nærere forhold til Gud.