Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Færre sider, flere språk

Færre sider, flere språk

Fra og med januar 2013 vil antall sider i Våkn opp! og den offentlige utgaven av Vakttårnet bli redusert fra 32 til 16.

Ettersom bladene kommer til å inneholde mindre stoff, blir det mulig å oversette dem til flere språk. For eksempel ble Våkn opp! for desember 2012 utgitt på 84 språk og Vakttårnet på 195 språk. Men fra januar 2013 av blir Våkn opp! utgitt på 98 språk og Vakttårnet på 204.

Studieutgaven av Vakttårnet vil fortsatt ha 32 sider.

Færre trykte sider – flere sider på nett

De forandringene som blir gjort med de trykte utgavene av bladene, vil påvirke www.jw.org på to måter.

  1. Noe av det stoffet som tidligere ble publisert i bladene, vil man nå bare finne på jw.org. For den offentlige utgaven av Vakttårnet gjelder det slike artikler som «For de unge», «Mine bibelsider» og rapporten fra Gilead-avslutningen. For Våkn opp! gjelder det for eksempel «Familiens oppgavesider» og «De unge spør».

  2. Vakttårnet og Våkn opp! blir tilgjengelig i enda et elektronisk format. I flere år er det blitt lagt ut pdf-filer av Vakttårnet og Våkn opp! på www.jw.org. Disse bladene vil nå kunne leses i html-format, noe som gjør dem mer tilgjengelige og lettere å lese på en datamaskin eller en mobil enhet. Det blir også enklere tilgang til andre publikasjoner vi har utgitt, som er tilgjengelige på jw.org på cirka 400 språk.