Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

En internasjonal brosjyre som underviser med bilder

En internasjonal brosjyre som underviser med bilder

Odval bor i Mongolia. Hun er ikke helt sikker på hvor gammel hun er, men hun tror hun er født i 1921. Som barn tok hun hånd om foreldrenes buskap, og hun gikk på skole i bare ett år. Hun kan ikke lese. Men for ikke så lenge siden hjalp en fargerik brosjyre henne til å bli kjent med Gud og lære om den lykkelige framtiden som venter dem som hører på ham. Kunnskapen om dette har gått rett til hjertet på henne.

Denne brosjyren, som ble utgitt av Jehovas vitner i 2011, finnes i to versjoner. Det er flotte bilder i begge versjonene, men den ene inneholder mindre tekst enn den andre.

Versjonen med mest tekst, Hør på Gud og få evig liv, kommer snart til å finnes på 583 språk, og den andre, Hør på Gud, på 483 språk. Til sammenligning er FNs menneskerettighetserklæring pr. oktober 2013 blitt oversatt til 413 språk. Så langt er det dessuten trykt nesten 80 millioner eksemplarer av de to versjonene av brosjyren.

En eldre kvinne i Brasil var glad for å få brosjyren Hør på Gud og sa: «Det er godt å vite at det finnes noen som bryr seg om slike som meg. Jeg har aldri tatt imot bladene deres, for jeg kan ikke lese. Men denne brosjyren vil jeg gjerne ha.»

Brigitte, en kvinne i Frankrike som ikke kan lese, sa: «Jeg ser på bildene i brosjyren hver dag.»

Et Jehovas vitne i Sør-Afrika skriver: «Jeg synes dette er den brosjyren som fungerer best når det gjelder å gjøre folk i det kinesiske distriktet kjent med sannheten i Bibelen. Jeg har drøftet den både med universitetsstudenter, veldig smarte folk, og med personer som knapt kan lese – hele spektret. Ved hjelp av Hør på Gud og få evig liv går det raskt å lære folk grunnleggende sannheter fra Bibelen. I løpet av en halvtime har man fått lagt et grunnlag.»

Noen Jehovas vitner i Tyskland studerer med et ektepar som har god utdannelse. Ektemannen ble veldig begeistret for brosjyren og sa: «Hvorfor har dere ikke gitt meg denne brosjyren før? Den gjør det lett for meg å forstå bibelske hendelser og uttalelser.»

En kvinne i Australia som er døv, sa: «Jeg bodde i kloster sammen med nonner i mange år. Nærmere kirkelederne kunne man nesten ikke komme. Likevel var det ingen av dem som lærte meg hva Guds rike er. Bildene i denne brosjyren har hjulpet meg til å forstå hva Matteus 6:10 egentlig betyr.»

Jehovas vitners avdelingskontor i Canada skriver: «Etter å ha sett brosjyren Hør på Gud på krio er det mange i det sierraleonske miljøet her som har kommentert at Jehovas vitner virkelig gjør seg store anstrengelser for å gjøre andre kjent med Bibelens budskap. Noen har sagt: ‘Dere bryr dere om mennesker, mens så mange andre ikke gjør det.’»