Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

En hjelp til å se for seg det som skjer

En hjelp til å se for seg det som skjer

Mange av Jehovas vitners publikasjoner inneholder fargerike bilder som kompletterer teksten, men slik har det ikke alltid vært. I det første nummeret av Zion’s Watch Tower, som kom ut i 1879, var det ingen bilder. I mange tiår var publikasjonene våre tettpakket med tekst, og bare en gang iblant var det en tegning eller et svart-hvitt-foto.

Mange av publikasjonene våre er nå fulle av bilder. Våre egne kunstnere og fotografer produserer mye av det bildematerialet, både illustrasjoner og fotografier, som du ser på trykk og her på nettstedet. Det er til stor hjelp at det blir foretatt grundige og nøyaktige undersøkelser når man skal lage bilder som formidler viktige historiske og bibelske sannheter.

Ta for eksempel det bildet som vises sammen med denne artikkelen. Det ble laget til kapittel 19 i boken Avlegg «et grundig vitnesbyrd om Guds rike». Bildet er fra det gamle Korint. Som det fortelles om i kapittel 18 i den bibelske boken Apostlenes gjerninger, ble apostelen Paulus ført til dommersetet, kalt «bema». Researchere sørget for at kunstneren fikk informasjon om arkeologiske funn som kunne fortelle noe om plasseringen av og fargene på de marmorkonstruksjonene der Paulus kan ha stått framfor Gallio. Researcherne skaffet også til veie informasjon om hvordan romere i det første århundre kledde seg, slik at prokonsulen Gallio, som står i midten av bildet, kunne avbildes med en keiserlig klesdrakt. Han har på seg en tunika og en toga med en bred, purpurrød bord og en type sko som ble kalt «calcei». Researcherne bemerket at da Gallio stod på bemaen, var han sannsynligvis vendt mot nordvest. Dette hjalp kunstneren til å finne ut hvordan lyset på bildet skulle falle.

Velorganisert og effektivt

Vi katalogiserer bildene for å ha de dokumenterte undersøkelsene og for eventuelt å kunne bruke bildene på nytt. I mange år arkiverte vi bildene i store konvolutter etter hvilken publikasjon de var brukt i. Fotografier ble arkivert etter emne. Etter hvert som disse arkivene vokste, ble det en stadig større utfordring å finne og gjenbruke bilder.

I 1991 ble vi ferdige med en søkbar database som dekket våre helt spesielle behov. I dette elektroniske arkivet, kalt Image Services System, er det nå over 440 000 katalogiserte bilder. I tillegg til bilder som har vært brukt i publikasjonene våre, har vi flere tusen fotografier i dette arkivet som kan bli brukt i framtidige publikasjoner.

Veldig mange opplysninger – blant annet når og hvor hvert bilde er blitt brukt, navnene på hver av modellene som vises på bildet, og hvilken tidsperiode som avbildes – blir registrert. Det er til stor hjelp at man raskt kan finne bilder som passer, når det utarbeides nye publikasjoner.

Noen ganger innhenter vi tillatelse til å bruke spesielle bilder fra kommersielle kilder. Kanskje vi for eksempel trenger et bilde av Saturns ringer til en artikkel i Våkn opp! Våre medhjelpere finner et passende bilde og kontakter eieren for å be om tillatelse til å bruke det. Noen gir oss tillatelse til å bruke det gratis av respekt for det verdensomfattende bibelske undervisningsarbeidet vi utfører. Andre krever at vi betaler for bildet, eller at vi oppgir hvem som har rettighetene til det. Når vi har gjort en avtale, blir bildet brukt i publikasjonen og katalogisert i vår database.

I dag har vi noen publikasjoner som for en stor del består av bilder. På dette nettstedet legger vi for eksempel ut bibelske tegneserier. Vi publiserer også fargerike brosjyrer på nettstedet vårt og på trykk, blant annet Hør på Gud, som formidler viktige sannheter med få ord. Disse publikasjonene og alt annet stoff vi publiserer, både i trykt form og på nett, fokuserer på Bibelen.