Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Første Mosebok nå tilgjengelig på amerikansk tegnspråk

Første Mosebok nå tilgjengelig på amerikansk tegnspråk

DE DØVE applauderte ved å vifte med hendene da denne spennende opplysningen ble gitt: «Det vil sikkert glede dere å få vite at man er i gang med å oversette utvalgte bibelske bøker fra De hebraiske skrifter [Det gamle testamente]. [Video]innspillingen av 1. Mosebok er ferdig!»

Opplysningen ble gitt under den siste talen på områdestevner som Jehovas vitner nylig holdt på amerikansk tegnspråk (ASL).

I 2005 gikk Jehovas vitner i gang med å oversette Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter til ASL og begynte da med Matteusevangeliet. I 2010 var alle de 27 bøkene i det som vanligvis blir kalt Det nye testamente, ferdig oversatt til ASL.

Jehovas vitner har dessuten oversatt deler av Bibelen til fem andre tegnspråk.

Hvorfor alt dette arbeidet? Trykte publikasjoner er basert på talespråk, som mange døve aldri har lært, noe Jehovas vitner er oppmerksom på. En nøyaktig, klar og naturlig oversettelse av Bibelen til tegnspråk gjør det mulig for mange flere døve å forstå det som står i Guds Ord, og å få et nært, personlig forhold til Gud. Hvordan er denne bibeloversettelsen blitt mottatt?

En ung døv mann sa: «Da Matteusevangeliet ble utgitt for noen år siden, følte jeg at dette var et bevis for at Jehova Gud bekreftet sin kjærlighet til meg personlig. Og utgivelsen av 1. Mosebok har forsterket disse følelsene. Han sørger for at jeg kan bli kjent med ham.»

En døv kvinne uttrykte sine følelser slik: «Måten det hele blir tegnet på, er så klar og uttrykksfull! Jeg er blitt veldig glad i Bibelen. Jeg har skjønt at Jehova ønsker at jeg skal lese hans Ord i sammenheng, vers for vers, slik at jeg kan få en mer fullstendig forståelse av hvordan han er. Det klare språket går rett til hjertet på meg og hjelper meg til å be mer inderlige bønner til ham.»