Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

En bibel på to meter

En bibel på to meter

Før du bestiller en bibel med punktskrift (også kalt blindeskrift eller braille) fra Jehovas vitner, så vær sikker på at du har plass til den. Den komplette Ny verden-oversettelsen – som er utgitt med punktskrift på engelsk, spansk og italiensk – består av mellom 20 og 28 bind og tar minst to meter hylleplass!

Andre formater tar mindre plass enn en trykt bibel med punktskrift. Ved hjelp av en noteringsenhet med leselist kan blinde gjøre notater og lese elektronisk lagret informasjon. En slik bærbar enhet har stifter som går opp og ned for å framstille punktskrifttegn. Blinde kan også finne fram til og høre på publikasjoner ved hjelp av skjermlesere, som leser teksten på skjermen høyt.

Jehovas vitner har dessuten utviklet et dataprogram som kan transkribere tekst til punktskrift på mange språk. Når det først er blitt laget en konverteringstabell som inneholder tegnene på det aktuelle språket og punktskrifttegnene, kan programmet konvertere teksten til punktskrift. Det endrer også formateringen av teksten, slik at publikasjonen blir lett å lese for blinde. Denne automatiseringen vil gjøre det mulig å produsere publikasjoner med punktskrift, blant annet bibler, på så å si alle språk som har punktskrift, også språk som skrives med ikke-latinske skrifttegn.

I over 100 år har Jehovas vitner produsert bibelsk litteratur for blinde, og slik litteratur finnes nå på 19 språk. Selv om blinde som er interessert i slike publikasjoner, kan få dem uten å betale noe, velger de fleste å gi et bidrag.

Når det tidligere er blitt utgitt nye publikasjoner på Jehovas vitners områdestevner, er det blitt opplyst at utgavene med punktskrift kunne bestilles senere. I fjor gjorde avdelingskontoret i USA en undersøkelse blant menighetene for å finne ut hvilke stevner blinde personer planla å overvære, og hvordan de foretrekker å lese publikasjoner (i trykt utgave eller ved hjelp av leselist eller skjermleser).

Det ble sendt ut papirutgaver til de områdestevnene der det var blinde til stede, slik at de blinde fikk de nye publikasjonene samtidig som alle andre. En uke etter stevnet ble utgavene i elektronisk format sendt til hver enkelt på e-post.

Et Jehovas vitne som er blind, sa: «Det var en stor glede å få litteraturen samtidig som alle andre. Salme 37:4 sier at Jehova skal gi oss det vårt hjerte ber om. Det gjorde han denne helgen!» En annen begynte å gråte og sa: «De har tenkt på meg. Tusen takk til Jehova for at han sørger så godt for oss.»