Hopp til innhold

En vellykket kampanje i Sameland

En vellykket kampanje i Sameland

I et stort område som strekker seg over Finland, Norge og Sverige, bor samene – et urfolk som har sin egen kultur, sine egne tradisjoner og sine egne språk. For ikke så lenge siden satte Jehovas vitner i gang to tiltak for å dele Bibelens budskap med samene.

Først, høsten 2015, begynte vitnene å produsere bibelsk litteratur og videoer på samisk. * Så, i løpet av to spesielle kampanjer i 2016 og 2017, reiste Jehovas vitner til Sameland – et avsidesliggende område der flokker av reinsdyr streifer omkring – for å dele det oversatte materialet med samene.

«Et verdifullt arbeid for samfunnet»

I løpet av den spesielle kampanjen i mai 2017 var det mer enn 200 vitner fra Finland, Norge og Sverige som meldte seg frivillig til å dra til de mange små landsbyene som ligger spredt omkring over flere tusen kvadratkilometer i Sameland. Noen av vitnene lærte seg på forhånd noen ord og uttrykk på samisk, noe mange samer ble imponert over. «De lokale satte pris på de anstrengelsene vi gjorde oss for å snakke språket deres, og de merket at vi var oppriktig interessert i dem», sier Denis, en av dem som dro til Karigasniemi.

Fordi samene setter stor pris på naturen og dyrelivet, syntes de at Bibelens løfte om et paradis på jorden var spesielt fint. (Salme 37:11) Da en samisk kvinne begynte å studere Bibelen ved hjelp av brosjyren Et godt budskap fra Gud! og lærte hva Gud skal gjøre for menneskene, ble hun forundret over at presten hennes aldri hadde fortalt henne om et paradis på jorden.

Mange ga uttrykk for at de var takknemlige for vitnenes besøk. En butikkeier roste to Jehovas vitner som han hadde observert. Han sa til dem at de utførte et «viktig og verdifullt arbeid for samfunnet», og han ba dem komme til butikken hans og ta den maten de hadde behov for. Butikkeieren insisterte deretter på å dekke kostnadene.

I løpet av kampanjen ble det vist omkring 180 videoer for samene, og de tok imot over 500 publikasjoner. I mange tilfeller spurte de om å få alle publikasjonene som var tilgjengelige på deres språk. I tillegg begynte 14 samer å studere Bibelen sammen med Jehovas vitner.

«Profesjonelt oversatt»

Flere samer som leste Jehovas vitners publikasjoner, satte stor pris på kvaliteten på oversettelsen. «Publikasjonene deres er utrolig godt oversatt», sa Nilla Tapiola, som er skolelærer og medlem av styret i Sametinget. Han sa at publikasjonene «er lettleste og har et godt språk». En samisk mann som bor i den nordligste delen av Finland, sa: «Publikasjonene deres er helt tydelig profesjonelt oversatt.»

I Karigasniemi, som ligger på grensen mellom Finland og Norge, drøftet vitnene den første leksjonen i brosjyren Et godt budskap fra Gud! med en samisk lærer. Læreren var så imponert over kvaliteten på oversettelsen at hun spurte om hun kunne få bruke brosjyren på skolen når hun skulle undervise i samisk.

Flere videoer og traktater og også en brosjyre er blitt oversatt til samisk. Nettstedet jw.org har vært tilgjengelig på samisk siden 29. februar 2016. Hver måned besøker samisktalende dette nettstedet over 400 ganger, og det blir lastet ned til sammen cirka 350 digitale filer og lyd- og videofiler.

Både samene og de som reiste for å besøke dem, ble oppmuntret av kampanjen. De lokale «kunne se at Bibelen er til nytte for det samiske lokalsamfunnet på mange praktiske måter», sa Henrick og Hilja-Maria, som reiste til Utsjoki. Lauri og Inga, som også var i Utsjoki, sier: «Denne kampanjen har minnet oss på hvor upartisk Gud er. Vi er glade for å få gjenspeile hans kjærlighet til innbyggerne på disse avsidesliggende stedene.»

^ avsn. 3 Det finnes flere samiske språk. «Det største av språkene er nord-samisk, som snakkes av omkring to tredjedeler av samene», sier Encyclopædia Britannica. Jehovas vitner oversetter publikasjoner til nord-samisk. For enkelhets skyld bruker denne artikkelen ordet «samisk» når den refererer til det språket som snakkes av flertallet.