Fra 13. til 16. november 2014 ble den internasjonale bokmessen i Toronto arrangert i Metro Toronto Convention Centre. Det var en utstilling av trykte og digitale bøker. Over 20 000 besøkte messen i løpet av de fire dagene.

Blant deltakerne var Jehovas vitner, som hadde en flott, interaktiv stand. Det var kiosker med nettbrett, der man kunne se hvordan man bruker jw.org.

En av arrangørene sa: «Nettstedet deres er veldig moderne. Jeg synes at de andre på messen bør lære av hvordan dere gjør det.» Besøkende sa at nettsiden var profesjonell og lett å navigere på, og at den tok opp viktige spørsmål. De var også imponert over at nettstedet hjelper folk til å takle problemene og bekymringene sine.

Jehovas vitner som stod på standen, fant ut at de fleste de snakket med, aldri hadde hørt om jw.org før de kom på messen. Nesten alle besøkende tok imot et kontaktkort eller traktaten Hvor kan vi finne svar på de store spørsmålene i livet? Mange sa at de skulle gå inn på nettstedet igjen, og noen ville ha besøk av Jehovas vitner hjemme.

Fredag var «barnas dag» på bokmessen, så det ble vist tavleanimasjoner fra jw.org. Skoleklasser og lærerne deres stoppet opp for å se.

En mann fra Chicago som jobber for et firma som trykker bibler, likte kvaliteten på den utstilte Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter. Han ville komme i kontakt med trykkeriet, og fikk et kontaktkort.

De besøkende var inne på 16 av de over 700 språkene som nettstedet finnes på. Det var amharisk, bengali, engelsk, fransk, gresk, gujarati, hindi, kinesisk, koreansk, portugisisk, spansk, svensk, tamil, tigrinja, urdu og vietnamesisk.

En av de frivillige på standen la merke til at det er stor forskjell på å fortelle folk om nettstedet og faktisk vise dem det. Han sa: «Vi fikk en fantastisk mulighet til å reklamere for nettstedet.»