I Queens i New York gjennomgikk 23 Jehovas vitner nylig et kurs for å lære å snakke og lese bengali, et språk som snakkes i Bangladesh og deler av India. Det var et intensivkurs, og også lærerne var Jehovas vitner.

Bengalikurset var ett av mange språkkurs som er blitt holdt i USA og andre land. Formålet med å gå på et slikt kurs er å lære å dele Bibelens budskap med fremmedspråklige.

Magaly, en av dem som gikk på bengalikurset, forklarer: «Den bengalitalende befolkningen i vårt område vokser raskt. Folk leter etter svar på slike viktige spørsmål som: ‘Hvorfor skjer det så mye vondt?’ Når jeg forteller folk om de fantastiske løftene Gud har gitt for framtiden, vil de gjerne vite mer. Men språket er alltid en barriere.»

For å hjelpe elevene til å lære så raskt som mulig brukte lærerne morsomme undervisningsmetoder. Én teknikk kombinerte læring med fysisk bevegelse for at en skulle huske bedre.

Etter undervisningen hver dag brukte elevene straks det nye de hadde lært, ved å oppsøke bengalitalende i nærområdet for å snakke med dem om bibelske emner. Magaly sier: «Folk blir begeistret og vil vite hvorfor jeg lærer meg språket deres. Det at jeg tok meg tid til å lære språket, hjalp dem til å forstå at budskapet vårt er viktig.»

De vitnene som skal være lærere på språkkursene, får også opplæring. Bare i det området som avdelingskontoret i USA fører tilsyn med, ble det mellom januar 2006 og januar 2012 holdt 38 seminarer der 2244 fikk opplæring som språklærere. Pr. 1. september 2012 har Jehovas vitner i det samme området holdt over 1500 språkkurs der det er blitt undervist i 37 språk.