Jehovas vitner bygger nytt hovedkontor i Warwick i staten New York. Fra mai til og med august 2014 var det fin framdrift i arbeidet med byggingen av bilverkstedet, kontor- og servicebygningen og boligbygningene C og D. Disse bildene viser noe av det arbeidet som ble gjort i denne travle perioden.

Oversikt over det ferdige Warwick-komplekset:

  1. Bilverksted

  2. Gjesteparkeringshus

  3. Verkstedbygning/beboergarasje

  4. Boligbygning B

  5. Boligbygning D

  6. Boligbygning C

  7. Boligbygning A

  8. Kontor- og servicebygning