Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Bilder fra Warwick – del 1 (mai–august 2014)

Bilder fra Warwick – del 1 (mai–august 2014)

Jehovas vitner bygger nytt hovedkontor i Warwick i staten New York. Fra mai til og med august 2014 var det fin framdrift i arbeidet med byggingen av bilverkstedet, kontor- og servicebygningen og boligbygningene C og D. Disse bildene viser noe av det arbeidet som ble gjort i denne travle perioden.

Oversikt over det ferdige Warwick-komplekset:

  1. Bilverksted

  2. Gjesteparkeringshus

  3. Verkstedbygning/beboergarasje

  4. Boligbygning B

  5. Boligbygning D

  6. Boligbygning C

  7. Boligbygning A

  8. Kontor- og servicebygning

 

1. mai 2014 – Byggeplassen i Warwick

Utsikt mot nord over innsjøen Sterling Forest Lake (Blue Lake), fra det sørvestlige hjørnet av byggeplassen. I forgrunnen pågår arbeidet med kjelleren til boligbygning D. Nærmere sjøen blir det utført forskalingsarbeid til boligbygning C.

14. mai 2014 – Prefabrikasjonsverksted utenfor byggeplassen

Prefabrikkerte baderomsmoduler til boligbygningene blir satt sammen. I modulene inngår rammeverk, veggplater, forhåndsinstallerte komponenter til rør- og sanitærsystemet og det elektriske anlegget, ventilasjonsanlegg og badekar med dusjvegg. Baderommet ferdigstilles etter at modulen er installert i bygningen.

22. mai 2014 – Bilverksted

Rørleggere jobber i underetasjen. Mens byggeprosjektet pågår, vil denne delen av bygningen midlertidig bli brukt som spisesal med plass til omkring 500, og andre steder i bygningen er det plass til ytterligere 300. Når prosjektet nærmer seg slutten, vil bygningen bli ferdigstilt som bilverksted.

2. juni 2014 – Bilverksted

Det blir spredt spesiallaget jord, som skal brukes som underlag for det grønne taket. Grønne tak – tak som er helt eller delvis dekket av vegetasjon – er miljøvennlige fordi de reduserer energibehovet, absorberer vann, forsinker avrenningen av store nedbørsmengder og filtrerer regnvannet for forurensende stoffer.

5. juni 2014 – Kontor- og servicebygning

Dette komplekset kommer til å bestå av tre sammenhengende bygninger med et samlet gulvareal på 42 000 kvadratmeter. Her ser vi folk fra innleide entreprenører sette opp armeringsstål til søyler.

18. juni 2014 – Bilverksted

Byggearbeidere legger takbelegg av asfalt og bruker propanbrenner. Sikringsseler beskytter dem mot å falle ned.

24. juni 2014 – Boligbygning C

Prefabrikkert varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsutstyr blir installert. Omkring 35 prosent av de Jehovas vitner som arbeider på Warwick-prosjektet, er kvinner.

11. juli 2014 – Montgomery i staten New York

Denne bygningen, som ble anskaffet i februar 2014, blir brukt som lagerbygning og prefabrikkeringsverksted under byggeprosjektet. Den har et areal på 20 000 kvadratmeter. De hvite kassene øverst til høyre på bildet er baderomsmoduler som er klare til å bli sendt til byggeplassen.

24. juli 2014 – Boligbygning C

I forgrunnen ses det nordvestlige hjørnet. I denne bygningen blir det boliger for omkring 200 medlemmer av staben ved hovedkontoret. De fleste av leilighetene vil være på mellom 30 og 55 kvadratmeter og ha et lite kjøkken, baderom og en liten balkong.

25. juli 2014 – Verkstedbygning/beboergarasje

Tomten blir klargjort. Øverst til venstre på bildet bearbeider knuseverket utgravd materiale, slik at det kan brukes senere i prosjektet. Når hele prosjektet er fullført, vil omkring 260 000 kubikkmeter jordmasse ha blitt fjernet fra byggeplassen i Warwick. Hver dag er i gjennomsnitt 23 lastebiler i bruk.

30. juli 2014 – Bilverksted

Det blir lagt gress på taket.

8. august 2014 – Byggeplassen i Warwick

Utsikt mot sørvest. Bildet er tatt fra en kranarm som befinner seg over kontorbygningen. Nederst til venstre ligger det ferdigbygde gjesteparkeringshuset, som hver dag fylles av byggearbeidernes biler. Noen av de frivillige har kjørt i opptil tolv timer for å komme hit og jobbe i bare tre–fire dager.

13. august 2014 – Bilverksted

Arbeidet med å lage en midlertidig spisesal er nesten fullført. Høyttalere som er montert i taket, og tv-skjermer (ikke installert ennå) vil gjøre det mulig å få overført morgenprogrammet og andre åndelige programmer fra Jehovas vitners avdelingskontor i USA.

14. august 2014 – Kontor- og servicebygning

Betongdekket i første etasje blir støpt. Til høyre bruker en av de frivillige en betongvibrator for å sikre at det ikke er noen luftlommer i betongen, og at betongen setter seg.

14. august 2014 – Kontor- og servicebygning

Trekkerør for elektriske kabler i bygningskjernen er klare til å bli dekket av betongfundamentet.

14. august 2014 – Kontor- og servicebygning

Støpingen av betongdekket i første etasje er nesten ferdig. Til nå er dette den største støpejobben som har vært gjort i Warwick-prosjektet. Det gikk med 540 kubikkmeter betong. Betongen ble blandet i et eget betongblandeanlegg på byggeplassen, fraktet av åtte betongbiler og levert ved hjelp av to betongpumper. Støpingen tok fem og en halv time. Midt i bildet ses et av bygningens trappehus.

14. august 2014 – Boligbygning C

Bygging av rekkverk på taket. I bakgrunnen foregår byggingen av fundamentet til boligbygning A.

15. august 2014 – Boligbygning C

En ferdig baderomsmodul blir løftet inn i tredje etasje ved hjelp av kran. I Warwick-prosjektet blir det gjort omfattende bruk av prefabrikkerte elementer. Dette reduserer behovet for folk på byggeplassen og gjør at arbeidet går raskere.

20. august 2014 – Boligbygning C

Montering av prefabrikkerte energieffektive veggplater av betong. Betongen er farget, så platene trenger ikke maling, og de krever lite vedlikehold. De kan monteres raskt, noe som bidrar til at prosjektet kan fullføres i henhold til tidsplanen.

31. august 2014 – Byggeplassen i Warwick

Utsikt fra det sørvestlige hjørnet. I forgrunnen forberedes støpingen av den neste etasjen i boligbygning D. Bak denne bygningen ses boligbygning C, som nesten er ferdig oppført.